Framsenteret ble onsdag tildelt Stiftelsen UNI Miljøvernpris for 2019. Prisen er på 500.000 kroner.

Prisen ble delt ut under et arrangement på hotel Continental i Oslo onsdag. Den ble mottatt av direktør i Framsenteret AS, Frode Kjersem og formidlingskoordinator i Framsenteret, Helge M. Markusson. De to flankert av vinnerne av Skadevernprisen, Foreningen for palliasjon: Natasha Pedersen (t.v) og Isabell Pedersen.

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Miljøvernprisen er en av to som i år deles ut på grunnlag av nominasjoner. Den andre prisen, Skadevernprisen, ble delt ut til Foreningen for barnepalliasjon på samme arrangement. Foreningen jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge.

Viktig arbeid

I sin begrunnelse for tildelingen av Miljøvernprisen trakk styreleder i Stiftelsen UNI, Paul J. Manger, fram arbeidet viktigheten av arbeidet som Framsenteret gjør innen forskning på klima og miljø i nord, og at kunnskapen som forskerne framskaffer er samfunnsnyttig.

Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning. Senteret består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Hovedkontor er i Tromsø.

En ære og oppmuntring

-Framsenteret synes det er en stor ære å bli nominert og å få denne prisen, sier senterleder, Cathrine Henaug.

-Vi setter stor pris på at forskningsarbeidet som gjøres av institusjonene her på Framsenteret blir lagt merke til og blir anerkjent med en slik pris. Miljø og klima er svært viktige forskningsområder og relevansen for forskning innenfor disse områdene øker hurtig med de endringene vi ser i klimaet i verden. Prisen vil være en stor oppmuntring til å fortsette forskningsarbeidet i senteret- på tvers av fagområder og disipliner, sier Henaug.

Prisen, som er på 500.000 kroner, ble delt ut under et arrangement på hotel Continental i Oslo onsdag. Den ble mottatt av direktør i Framsenteret AS, Frode Kjersem og formidlingskoordinator i Framsenteret, Helge M. Markusson.

Tidligere prisvinnere:

http://www.stiftelsen-uni.no/skadevernprisene.html

lignende nyheter