Cathrine Henaug fra NINA – Norsk institutt for naturforskning er valgt til ny leder i Framsenterets øverste organ, sentermøtet.

Cathrine Henaug (t.v) overtar vervet som senterleder etter Anne Husebekk. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

Cathrine Henaug arbeider til daglig som forskningssjef ved NINAs avdeling på Framsenteret. Hun overtar vervet etter Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, som har hatt vervet i fem år.

Henaug har vært ansatt i NINA siden 2017. Hun er utdannet økolog og har tidligere jobbet hos Fylkesmannen i Troms og hos Rambøll. Hun har arbeidet med fagområder innenfor reindrift og rovvilt, konsekvensutredninger og har erfaring med utredninger bla innenfor olje- og gassindustrien.

Sentermøtet er det øverste organet i FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning (Framsenteret) og består av lederne i de 21 medlemsinstitusjonene samt representanter fra Klima og miljødepartementet og Nærings og fiskeridepartementet. Det er dette rådet som legger de overordnede strategiske føringene for arbeidet i sammenslutninga.

 

lignende nyheter