Hva kan et afrikansk land uten kystlinje lære av Arktis? Mye. Det fikk vi bevis for i dag.

Ole Øvretveit, Arctic Frontiers, og Maria Östensson, Arctic Economic Concil, i samtale med delegasjonen. Foto: Helge M. Markusson.

Norge, ved Utenriksdepartementet, er i perioden 17.-21. juni vert for et studiebesøk av partene i fredsavtalen i Nord-Mali, som ble inngått i 2015 (den såkalte Alger-avtalen).

Partene selv har ønsket å besøke Norge for å lære mer om norske erfaringer med desentralisering og fredelig utvikling av samfunnet, samt om Norges rolle og bidrag i fredsprosesser internasjonalt.

Partenes interesse for et besøk til Norge tar utgangspunkt i fredsavtalens punkter om desentralisering og økt regionalt selvstyre i nord innenfor en enhetlig malisk stat.

Hvorfor?

Norge ønsker å bidra til fred og forsoning i Mali og støtter allerede en rekke tiltak på dette området i tråd med Norges Sahel-strategi av 2018. Partene selv har ønsket å besøke Norge for å lære mer om norske erfaringer med desentralisering og fredelig utvikling av samfunnet, samt om Norges rolle og bidrag i fredsprosesser internasjonalt.

Foto: Helge M. Markusson.

Partenes interesse for et besøk til Norge tar utgangspunkt i fredsavtalens punkter om desentralisering og økt regionalt selvstyre i nord innenfor en enhetlig malisk stat. Partene er kjent med at Norge har en mindre sentralisert styringsmodell enn Mali, og ønsker å lære mer om regional styring og samfunnsplanlegging, trygging av kulturelt og politisk mangfold, valg og etablering av en økonomisk utviklingssone.

Fattigdom og svak økonomisk vekst i nord, og manglende tillit Bamakos evne og vilje til å gjøre noe med situasjonen, er sentrale faktorer bak konflikten i 2012. Et sentralt virkemiddel i avtalen er å opprette en økonomisk utviklingssone i nord.  Representasjon for minoritetsbefolkningen i nord vis-à-vis de befolkningstette områdene i sør, er også et naturlig tema. Det er her interesse for hvordan Norge har arbeidet seg frem til løsninger basert på vekting av stemmer i svakt befolkede områder.

Modell

Og da er Framsenteret og Tromsø et interessant sted å besøke. I dag har en rekke aktører fortalt om det sterke arktiske klusteret vi til sammen utgjør, og tilbakemeldingene var klare.

Det dere gjør her på Framsenteret er til stor inspirasjon, sa ministeren for regional utvikling i Mali, Adama Tiémoko Diarra (nummer tre fra venstre) under dagens møte. Foto: Line Kjelstrup.

-Det dere gjør, og måten dere gjør det på her i nord, er til inspirasjon og kan skape modeller som kan benyttes til utbygging av samfunnstrukterer i Mali. Selv om dere forsker på for oss ukjente ting – i Arktis – har vi mye å lære av hvordan dere organiserer det, og overføre det på forskningen i ørkenen i Mali, sa ministeren for regional utvikling Adama Tiémoko Diarra under møtet på Framsenteret

Delegasjonen består av 16 personer (hvorav seks kvinner), fordelt på fem grupper:

• Regjeringen, ledet av ministeren for regional utvikling Adama Tiémoko Diarra
• Presidentens høyrepresentant for fredsavtalen
• CMA ledet av Sidi Brahim Ould Sidatt
• Plateforme ledet av Harouna Mamadou Toureh
• CME

Følgende deltok på dagens samtaler med den maliske delegasjonen: Framsenteret, Arctic Frontiers, UiT Norges arktiske universitet, Barentssekretariatet, Senter for hav og Arktis og Arctic Economic Council.

Fisketur utenfor Tromsø skapte begeistring, og ble fanget opp av TV2s kamera. Foto: Helge M. Markusson.

Etter møtet på Framsenteret ble delegasjonen tatt med på lunsj, samtaler og fisketur i Tromsøysundet, noe som skaper tillit og får folk til å snakke lettere. Onsdag ettermiddag gikk turen videre til Karasjok og Kautokeino.

lignende nyheter