Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet leder den norske delegasjonen på det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Den russiske delegasjonen ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. Årets møte finner sted på Framsenteret i Tromsø 20. juni 2019.

– Atomsikkerhet er høyt prioritert i vårt samarbeid med Russland. Samarbeidet har bygget tillit og trygghet gjennom 20 år. Dette har gitt ringvirkninger langt utover det å sikre farlig nukleært materiale, sier statssekretær Halvorsen.

For første gang inviterer norsk side frivillige organisasjoner og media som observatører på første del av kommisjonsmøtet, fra kl. 09.00-10.45. På dagsordenen står blant annet håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra Nordvest-Russland, samarbeid om varsling og atomberedskap, sikkerhet ved russiske kjernekraftverk, og miljøovervåking – herunder tokt til den sunkne ubåten Komsomolets.

Dagen etter atomkommisjonsmøtet vil statssekretær Halvorsen reise til Sommarøy, hvor miljøovervåking og beredskap er tema, med spesielt vekt på våre havområder.

lignende nyheter