Nye medlemmer i styringsgruppen for Framsenteret

Publisert: 3. juli 2023

Det er oppnevnt styringsgruppe for Framsenteret. Den har tre mye medlemmer.

Forskningssamarbeidet FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning ledes av en styringsgruppe. Disse er oppnevnt av en departementsgrupppe, som består av representanter fra Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

Departementsgruppen har med virkning fra 6. juli 2023. oppnevnt følgende styringsgruppe:

Leder rekruttert av KLD

  • Dr. Bo Andersen, tidligere administrerende direktør ved Norsk Romsenter (2023-2025)

Medlemmer fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og UiT – Norges arktiske universitet

  • Forskningssjef Maria Fossheim, Havforskningsinstituttet, er tidligere oppnevnt for to år (2022-2024). Fossheim har rollen som nestleder i henhold til avtalt alternering av denne rollen mellom Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet.
  • Avdelingsdirektør Evy Jørgensen, Norsk Polarinstitutt, oppnevnes som ny representant (2023-2025)
  • Dekan og professor Jørgen Berge, UiT – Norges arktiske universitet, oppnevnes som ny representant (2023-2025).

Representanter fra de resterende medlemmene i senteret

  • Forskningssjef Elina Halttunen, Norsk institutt for naturforskning, oppnevnes som ny representant (2023-2025)
  • Forskningsleder Anita Evenset, Akvaplan-niva/Norsk institutt for vannforskning, oppnevnes for en ny periode (2023-2025)
  • Forskningssjef Jo Aarseth, Norsk institutt for bioøkonomi, er tidligere oppnevnt for sin andre periode (2022- 2024)
  • Fylkeskartsjef Steinar Vaadal, Kartverket, er tidligere oppnevnt for sin andre periode (2022-2024)

Medlem fra Forskningsledergruppen:

  • Forskningsdirektør Eldbjørg Heimstad, Norsk institutt for luftforskning, gjenoppnevnes inntil videre.

Forskningsledergruppa vil komme tilbake med et forslag til ny representant til høsten.

Vi takker utgående medlemmer for vel utført jobb i styringsgruppen; Nalan Koc, Camilla Brekke og Per Fauchald.

Lignende saker