Nye forskningsområder i Framsentersamarbeidet fra 2022

Publisert: 2. august 2021

I 2022 opprettes det nye forskningsområder i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Nå er det mulig å søke midler til prosjekter.
Foto: John Leithe, Norsk Polarinstitutt

I den forbindelse er det nå mulig å søke midler til prosjekter. Alle medlemsinstitusjonene som har komplementær og relevant kompetanse i forhold til forskningsområdene oppfordres til å søke.

For søkere: detaljert informasjon finner du ved å klikke på denne lenken.

Bakgrunn

Med bakgrunn i konklusjonene i vedtatt strategi har styringsgruppa i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning vedtatt at forskningen i samarbeidet over de neste 3-5 år skal ligge innenfor fem forskningsområder, som er angitt i sidestolpen til høyre på denne siden. Disse områdene er utarbeidet på basis av innspill fra medlemsinstitusjonene og en forskerfokusgruppe samt generelle kommentarer fra brukerne.

Les også: Utviklingen i Framsenteret – færre, men større prosjekter

Forventninger

Forskning som finansieres forventes å gi innsikt i de alle faglige problemstillinger som er listet under hver av de fem områdene. Midlene som er satt opp angir det maksimale årlig beløpet som kan være tilgjengelig for forskningsområdet. Beløpene vil avhenge av den årlige bevilgningen fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Styringsgruppa vil legge opp til en nedtrapping av finansiering i prosjektene i slutten av finansieringsperioden slik at ny aktivitet kan igangsettes.

Forutsetninger

For alle forskningsområdene er det en forutsetning at følgende elementer er integrerte deler av forskningsprogrammet:

1.      Involvering av lokal kunnskap fra næringer og andre aktører.

2.      Kobling til undervisning og forskerutdanning.

3.      Ivareta koblingen av forskning i nordområdene i forhold til forskning i hele Arktis.

4.      Alle medlemmene som har komplementær og relevant kompetanse i forhold til forskningsområdene oppfordres til å delta.

5.      Det skal lages overordnede forsknings- og kostnadsplaner innenfor rammene av de angitte årlige rammene.

Helhet

Det skal etter styringsgruppas plan være ett helhetlig forskningsprogram for hver av de fem områdene. Enkeltdeler av forskningsprogramm kan ha forskjellig varighet. Under det siste forskningsområdet “Nye verktøy for forskningen i nord” kan ulike aktiviteter som ikke nødvendigvis henger sammen inngå som ulike arbeidspakker.

Vurdering

Ved en tildeling vil det være en årlig vurdering av Forskningsledergruppa i Framsenteret (FLG) og styringsgruppa sett i forhold til forskningsplanene og ressursbruk.

Det må understrekes at forslagene til forskningsområder skal være av en slik art at det forutsetter et tett samarbeide mellom Framsenterets medlemmer. I totalvurderingen av alle forskningsforslagene vil styringsgruppen vurdere om tilstrekkelig antall av medlemmene deltar.

Frister

Det legges opp til en totrinns prosess for utvelgelse av nytt innhold i forskningsområdene:

  • Per 1. september  skal forskningspartnerne sende inn en beskrivelse på at de vil søke (Letter Of Interest LOI)
  • Per 1. november skal de enhetlige forslagene sendes inn.

For søkere: detaljert informasjon finner du ved å klikke på denne lenken.

Kontakt:

Spørsmål om utlysningen kan rettes til:

Bo Andersen

Leder styringsgruppen i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

[antispam_email]bo.solarmin@gmail.com[/antispam_email]

 

Nalan Koc 

Nestleder styringsgruppen i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

[antispam_email]nalan.koc@npolar.no[/antispam_email]

 

eller

Kathryn Donnelly

Forskningskoordinator, Framsenterets sekretariat

[antispam_email]kathryn.donnelly@framsenteret.no[/antispam_email]

 

Lignende saker