Ny søkeportal for forskningsbasert informasjon om Arktis og Antarktis

Publisert: 3. september 2021

En  ny søketjeneste gjør det mulig å finne all tilgjengelig forskningsbasert informasjon om det polare på ett sted, både vitenskapelige artikler, rapporter og datasett.

Portalen Open Polar, The Global Open Access Portal for Research Data and Publications on the Arctic and Antarctic ble lansert i Tromsø onsdag 1. september.

Åpen, tilgjengelig vitenskap

Søketjenesten er bygd opp i samarbeid med forskere fra Norsk Polarinstitutt og UiT Norges arktiske universitet.

Verdien i gratis tilgjengelighet for allmennheten er et styrende prinsipp for Open Polar.  Her fra feltarbeid i regi av Arven etter Nansen. Foto: Christian Morel, christianmorel.net / Nansen Legacy

Portalen samler metadata fra mer enn 4600 leverandører over hele verden. Omtrent 78 prosent av innholdet i portalen er forskningsdokumenter, 22 prosent er datasett. Det totale antallet poster er omtrent 1,8 millioner og tallet øker stadig.

Verdien i gratis tilgjengelighet for allmennheten er et styrende prinsipp for Open Polar. Søketjenesten presenterer bare det som er åpent tilgjengelig (open access), mens den filtrerer vekk det som befinner seg bak betalingsmurer. Slik fremmes visjonen om åpen vitenskap. I tillegg filtrerer søketjenesten vekk innhold som ikke er relevant verken for Nordområdene eller Antarktis. På den måten blir forskningsbasert kunnskap om det polare lettere tilgjengelig enn noen gang.

Besøk portalen

Portalen finner du på openpolar.no og du kan blant annet søke på nøkkelord, via kart, språk eller utgivelsesår.

 

Lignende saker