Ny referansegruppe og ledelse i forskningsledergruppa i Framsenteret

Publisert: 29. november 2023

Det er opprettet en ny referansegruppe for forskningssamarbeidet i Framsenteret. Alma Thuestad, NIKU, overtar som leder i forskningsledergrupppa.
Fra novembermøtet 2023 med ledere i forskningssamarbeidet i Framsenteret. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

Referansegruppa skal gi råd til langsiktige satsinger og nye forskningsområder i regi av Framsenteret. De skal også gi innspill til styringsgruppa for strategi og de store linjene for forskningssamarbeidet.

Referansegruppen i forskningssamarbeidet består av medlemmer oppnevnt av styringsgruppen.

Medlemmer oppnevnt 15.11.23:
  • Marianne Kroglund, Miljødirektoratet.
  • Anne-Marie Abotnes, Fiskeridirektoratet.
  • Geir Arne Ystmark, Mattilsynet.
  • Knut Aune Hoseth, NVE.
  • Stig-Morten Knutsen, Oljedirektoratet.
  • Astrid Fjose, Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
  • Sten Olav Hætta, Sametinget.
  • Bjørn-Rikart Pedersen, Finnmarkseiendommen (FEFO).

Katyhryn Donnelly, Framsenterets sekretariat, leder arbeidet i gruppen.

Ny ledelse i forskningsledergruppen

Forskningsledergruppen (FLG) består av én oppnevnt representant fra hver av de av de deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt lederne av forskingsprogrammene som drives i regi av Framsenteret.

Alma Thuestad. Foto: NIKU

Ny leder i FLG er Alma Thuestad, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning.  Hun overtar etter Eldbjørg Heimstad, NILU, som har sittet i to perioder. Ny nestleder i FLG er Inger Eikelman, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Les mer om den faglige organiseringa av Framsenteret.

Lignende saker