Ny rapport om permafrost og skred i Longyearbyen

Klimaet er i endring, og det er særlig synlig på Svalbard. En ny rapport settes søkelys på tining av permafrost og skred i Longyearbyen.

Longyearbyen er utsatt for tining av permafrost og skred. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.
Av Helge M. Markusson, Framsenteret

I sammendraget i rapporten understreker forfatterne at dette riktignok er forskjellige typer naturhendelser og prosesser.

Skred og skredfare medfører stor risiko for mennesker og materielle verdier, og utløses ofte akutt og kan medføre store skader, der liv og helse trues. Etter to alvorlige snøskred, det siste i 2017, har det vært omfattende skredsikring i Longyearbyen.

-Tining av permafrost er en langsom prosess, det aktive laget som tiner og fryser blir tykkere og det kan påvirke bakkens stabilitet. Det igjen kan medvirke til skred og utglidninger. Bygninger og infrastruktur på Svalbard har fått skader pga. tining av permafrost.

-Forskerne har vært særlig opptatt av hvordan ulike myndigheter håndterer disse utfordringene, og hva slags politikk som er utviklet på områdene, og hvilke forskjeller og likheter det er mellom de ulike myndighetene i hvordan de agerer. Det sier forfatteren av rapporten, Elisabeth Angell, seniorforsker i NORCE.

Arbeidet med denne rapporten inngår i prosjektet PermaRICH, et treårig prosjekt med oppstart i 2023, finansiert av Framsenteret og ledet av NORCE v/ Line Rouyet. Det er et samarbeidsprosjekt med forskere ved UNIS, SINTEF, NIKU og NGU. I tillegg er arbeidet som er gjennomført i den konsernovergripende satsingen om skred, ved NORCE, trukket inn i denne rapporten.

Rapporten kan lastes ned her:

Kontakt:

Elisabeth Angell

Seniorforsker – Bergen
elan@norceresearch.no
+47 56 10 76 02

Stikkord: