Miljøsamarbeid på tvers av landegrenser

Publisert: 17. mars 2020

Nylig arrangerte NIBIO og Fylkesmannen i Troms og Finnmark en workshop for skoleelever fra Russland, Norge og Finland. Det overordnede målet var å få de unges synspunkt for hva som må til for å øke befolkningens miljøbevissthet i de nordlige grenseområdene.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er i gang med å lage en flerbruksplan om miljøvern knyttet til grensevassdragene i nord. På bildet ser vi Elvenes ved utløpet av grensevassdraget Pasvikelva i Bøkfjorden. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er i gang med å lage en flerbruksplan om miljøvern knyttet til grensevassdragene i nord. Én av disse elvene er Pasvikelven som har sitt utspring fra Enaresjøen i Finland før den renner nordøst gjennom Pasvikdalen mellom Norge og Russland og til slutt munner ut i Bøkfjorden ved Kirkenes i Sør-Varanger.

Tre skoler – tre land

I mars arrangerte Fylkesmannen og NIBIO Svanhovd en workshop for elever fra tre skoler i Finland, Norge og Russland. Tanken bak var å få råd fra ungdommene for hvordan de synes at forvaltningen, politikere og forskningsinstitusjoner skal jobbe med planer og miljøtiltak i grenseområdet fremover. Innspillene skal tas med i det videre planarbeidet.

Ny innsikt

– På workshopen fikk ungdommene fra de tre landene innsikt i viktige problemstillinger og arbeidsoppgaver for miljøforvaltningen i det trilaterale grenseområdet, sier medarrangør og rådgiver ved NIBIO, Victoria Gonzalez.

Et annet mål var å få innspill fra elevene på det pågående arbeidet knyttet til den nye flerbruksplanen for Pasvikelven og Grense Jakobselv.

– Ungdommene fikk mulighet til å foreslå hva slags tiltak de ønsker at vi bør jobbe mer med, sier Anne Fløgstad Smeland hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Vi var også interessert i å få deres synspunkt for hva som må til for å øke befolkningens miljøbevissthet generelt i de nordlige grenseområdene, legger hun til.

Miljøworkshopen gikk over to dager, der den andre dagen var viet til Pasvikseminaret som samlet politikere, forskere og representanter fra forvaltningen fra både Norge og Russland. På seminaret fikk ungdommene stille politikerne spørsmål om miljøarbeidet som pågår i grenseområdene, og ikke minst – hva som er planen videre.

 

Lignende saker