Forskningstokt: Lodda lukter på Polhavet

Publisert: 4. september 2023

For første gang er det funnet store mengder lodde over skråningen til det dype Polhavet.
– Vi fant både stor lodde og loddeyngel i grensen til og delvis inne i Polhavet, sier direktør og toktleder Ole Arve Misund, som her sorterer trålfangst i laboratoriet på forskningsskipet Kronprins Haakon. Dette er det nordligste kjente loddefunnet av denne størrelsen. Foto: Jessica Cook / Arctic Council Secretariat

Fiskenes vandringsmønstre, som at lodda flytter seg fra Barentshavet til kysten av Troms og Finnmark og torsken vandrer til Lofoten for å gyte, er nedarvet gjennom artenes generasjoner. En ny kurs for fisken endres ikke over natten.

Men nå er det dokumentert at lodda har flyttet seg nordover til nye farvann. Under det nylig avsluttede polhavstoktet, ble det for første gang funnet store mengder lodde over skråningen til det dype Polhavet.

Toktet gikk til  et av verdens minst utforskede havområder, Nansenbassenget, som ligger mellom Svalbard og Nordpolen. Her ble det trålet på 300-400 meter dyp ut fra skråningen.

Toktet ble arrangert og ledet av Norsk Polarinstitutt. Les mer på instituttes nettsider.

Lignende saker