Lederskifte i Forskningsledergruppen

Publisert: 9. september 2019

Eldbjørg Heimstad, NILU – Norsk institutt for luftforskning overtar vervet som leder for Framsenterets forskningsledergruppe.
Eldbjørg Heimstad (t.h.) overtar vervet som leder i Framsenterets forskningsledergruppe. Anita Evenset (t.v) takker av. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

Mandag 9. september ble det valgt ny leder i Framsenterets forskningsledergruppe. Eldbjørg Heimstad, NILU – Norsk institutt for luftforskning overtar vervet etter Anita Evenset Akvaplan-niva AS.
Forskningsledergruppen (FLG) er Framsenterets øverste organ for forskningsledelse. Det består av én oppnevnt representant fra hver av de av de 20 deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt flaggskiplederne. Som ny nestleder i FLG ble Alma Thuestad, Norsk institutt for kulturminneforskning, valgt.

Du kan lese mer om organiseringa av Framsenterets faglige arbeid her.

 

Lignende saker