Lanserer tilstandsrapport om arktisk tundra

Publisert: 5. mai 2021

Et forskerpanel fra Framsenteret og COAT presenterer 11. mai den første helhetlige tilstandsvurderingen av norsk arktisk tundra.
Lirype. Foto: Marita Anti Strømeng

Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt inviterer til lansering av den første helhetlige tilstandsvurderingen av de arktiske landøkosystemene i Norge. Tilstandsvurderingen er gjennomført av et bredt forskerpanel ifølge en nyutviklet metodikk. Panelet har også gitt råd om hvordan tilstandsvurderingene kan legges til grunn for økosystembaserte forvaltningsstrategier.

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene. Dette stiller nye krav til både overvåkning og forvaltning av disse sårbare arktiske økosystemene.

For første gang er det nå gjort en samlet vurdering, basert på lange tidsserier, av tilstanden til tundraøkosystemene i Norge. Tilstandsvurderingen er gjort av et bredt sammensatt vitenskapelig fagpanel som har bestått av 20 forskere (økologer og klimatologer) fra Framsenteret og COAT.

Rapporten er bestilt av Miljødirektoratet.

Lignende saker