Seminar om økt aktivitet i Polhavet – påmelding åpnet

Publisert: 16. mars 2023

Seminar på Framsenteret 24. – 25. april: Bærekraftig forvaltning av økt menneskelig aktivitet i Polhavet: Drivere, barrierer og aktivitetstrender. Påmelding er åpnet, og endelig program klart.
Fokusområde for dette seminaert er Norges ansvarsområde for redning nord for Polarkodens grense. Kart: Kystverket.no

Økt aktivitet, nye utfordringer

Stadig mindre is i Polhavet øker tilgjengeligheten av havet rundt Svalbard og opp mot polpunktet. Dette kan skape nye muligheter for aktivitet, slik som fiskeri, cruiseturisme, forskning og annen type skipsfart. Samtidig er disse nordlige havområdene kjennetegnet av utfordrende vær- og isforhold, store avstander til infrastruktur, og et særlig sårbart miljø under stort klimatisk stress.

Dermed vil økt aktivitet kunne føre til økt risiko, både for mennesker og miljøet. Det er derfor viktig å undersøke mulige konsekvenser av økt aktivitet samt å diskutere om det er behov for oppdaterte retningslinjer for å oppnå sikker og bærekraftig utvikling i disse områdene.

RV Kronprins Haakon i Polhavet. Foto: Ann Kristin Balto/Norsk Polarinstitutt

Det finnes begrenset kunnskap om hvordan økosystemet påvirkes av økt menneskelig aktivitet i arktiske strøk. Det er også uklart hvordan aktivitetene kommer til å utvikle seg fremover. For å redusere risikoen eller konsekvenser av eventuelle ulykker, samt å sikre en bærekraftig forvaltning, trenger vi mer innsikt i hvordan ulike næringer planlegger sine aktiviteter fremover.

På den første dagen setter vi søkelyset på forventinger til økt aktivitet og vilkårene for sikkerhet. Den andre dagen setter vi søkelyset på miljømessige konsekvenser av økt aktivitet. Da skal vi jobbe mot en helhetlig risikovurdering for det marine økosystemet.

Seminaret er en del av Framsenterets forskningsprogram «Forskning for bærekraftig forvaltning av Polhavet» (SUDARCO).

Hvem bør delta?

Relevante aktører innenfor:

  • Marine næringer (fiskeri, cruisenæringen, skipsfart)
  • Offentlig forvaltning (sjøfart, fiskeri, natur og miljø)
  • Sikkerhets- og beredskapsinfrastruktur
  • Leverandører av hydrografiske, vær- og istjenester
  • Miljøorganisasjoner

Hvorfor?

Seminaret skaper en arena for kunnskapsutveksling og diskusjoner mellom forskningsmiljøet, offentlig forvaltning og private organisasjoner. Samarbeid mellom de ulike aktørene er viktig for å bedre kunne forstå utfordringene og behov for fremtidens polhav. Arbeidet skal munne ut i vitenskapsbaserte råd, publisert på en oversiktlig måte og lett tilgjengelig.

Program

Mandag 24.4.23 klokken 13.00 – 17.00

12.30-13.00 Registrering og kaffe

13.00-13.15 Velkommen og introduksjon til SUDARCO prosjektet

13.15-14.15 Drivere og barrierer for menneskelig aktivitet i Polhavet
-Anne Øien & Melissa Nacke, AECO
-Tor-Are Vaskinn, Fiskebåt
-Erling Bangsund, Tromsø havn

14.15-14.45 Kaffepause

14.45-16.05 Utfordringer til sikkerhet- og beredskap
-Penelope Wagner & Justyna Wodziczko, Meteorologisk institutt
-Morten Mejlænder-Larsen, DNV
-Hanne Bragestad, Hovedredningssentralen Nord-Norge
-Jan Reinert Vestvik, Sjøfartsdirektoratet

16.05-16.15 Beinstrekk

16.15-17.00 Diskusjon: Mulige tiltak for å redusere risikoen

Tirsdag  25.4.23 Klokken 09.00 – 13 .00

09.00-09.10 Velkommen tilbake og oppsummering av første dagen

09.10-09.25 SUDARCOs arbeid med helhetlig økosystemvurdering

09.25-11.00 Skipsindustriens påvirkningsfaktorer og effekter på økosystemet
-Anne Øien & Melissa Nacke, AECO
-Kristian Landmark Skaar, Fiskeridirektoratet
-Kai Wilhelm Nolte, Havforskningsinstitutt
-N.N., Kystvakten
-Mario Acquarone, AMAP
-Claus Wiggem Kampstrup, Kystverket

11.00-11.30 Kaffepause

11.30-12.30 Diskusjon om helhetlig økosystemvurdering

12.30-12.45 Formidling av forskningsresultater

12.45-13.00 Oppsummering og veien videre
Program i pdf-format:

Program SUDARCO

 

 

Lignende saker