Hvordan kan ny forskning på klimaendringer bidra til i din arbeidshverdag?

Publisert: 31. august 2018

Hvordan kan ny forskning på klimaendringer bidra til i din arbeidshverdag, i utredninger og beslutninger?  Forskerne som jobber sammen i Framsenterets flaggskip «Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer/kystøkologi i nord» inviterer til dialogdag i Tromsø 16. oktober.
I Havforsakningsinstituttets laboratorier på Framsenteret foregår det viktig forskning som angår klima- og miljø. Foto: Framsenteret.

Hvordan kan ny forskning på klimaendringer bidra til i din arbeidshverdag, i utredninger og beslutninger?

Internasjonalt ledende forskerne jobber sammen i Framsenterets flaggskip «Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer/kystøkologi i nord». Vi ønsker å gi dere innsikt i de mest relevante problemstillinger innenfor dette område akkurat nå.

Forskerne åpner for en dialog med dere om:

  • Hvilken rolle spiller is, plankton, fisk, bunndyr, sjøfugl og hval i fjorder på norsk fastland og Svalbard?
  • Hvilken ny kunnskap kan vi bruke for å opprettholder den internasjonalt ledende forvalting Norge er verdens kjent for?
  • Hvordan dette kan gi viktig vitenskapsbasert informasjon som kan benyttes i forvaltningsarbeidet som angår fjord og kyst?

Dere kan stille de spørsmålene og problemstillinger som er dagsaktuelt for dere og forhåpentligvis starte en dialog, som i sin tur vil gi dere de svarene dere trenger raskt og effektivt!

For at dette skal fungere best mulig ønsker vi dere fysisk velkommen på Framsenteret, timing på møte vil tillater en smidig reise rute opp og ned til Oslo, Bergen eller Trondheim på dagen uten for tidlig avreise eller sein retur.

Program

10.30-10:45 – Brunsj.

10:45-11:00 – Innledning dialogdag.

Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer/kystøkologi i nord.

11.00-11.15: Havforsuring.

11.15-11.30: Plankton.

11.30-11.45: Sjøfugler.

11.45-12.00: Sjøpattedyr.

12.00-12.15: Benthos (bunnplanter).

12.15-13.00: Presentasjon fra forvaltning og andre interessetakere.

13.00-14.00: Mat og mingling. Spør en forsker.

Du kan lese mer om flaggskipet «Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer/kystøkologi i nord» her.

 

 

 

Lignende saker