Hvordan håndtere et Arktis under press?

Publisert: 17. januar 2023

Økosystemer i nordområdene opplever raske klimaendringer, og de drastiske effektene forsterker hverandre. På årets Arctic Frontiers-konferanse spør vi hvordan vi kan håndtere risikoen forbundet med økosystemer under stort stress.  

Arktiske marine økosystemer står nå overfor det man kaller et kumulativt press fra flere sektorer. De raske klimaendringene resulterer i tilbaketrekning av havis, økende havtemperaturer, arter som beveger seg lenger nord og økt fiskeripress. Mer åpent vann fører til mer skipstrafikk og støy.

Illustrasjon: CEAN

Under årets Arctic Frontiers-konferanse skal UiT Norges arktiske universitet og Akvaplan-niva samle forskere, ledere og interessenter knyttet til fiskeri- og skipsfart i nordområdene. Sesjonen gir en rekke perspektiver på hvordan man kan drive såkalt kumulativ risikostyring i Arktis.

Hva kan være løsningene?

Terri Souster, UiT Norges arktiske universitet. Foto: privat.

– Foredragsholdere, paneldeltakere og publikum skal diskutere hvordan man kan forstå og vurdere den samlede risikoen for arktiske marine økosystemer, hvordan man presenterer og bruker vitenskapelig kunnskap og data, og hvordan man best tilpasser regelverk og forvaltningsregimer for å redusere påvirkningene, sier Terri Souster, som er postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet.

Målet med arrangementet er å bringe ulike standpunkt og ekspertise sammen for å kunne utforske mulige veier til en bærekraftig risikostyring i nordområdene.

Utforsker mulige veier

– Sesjonen vår har som mål å være interaktiv, med et fleksibelt panel med deltakere fra forskning, næringsliv og forvaltning, som bytter på å diskutere. Publikum vil bli invitert til å delta i diskusjonen og bidra med spørsmål, kommentarer og ytterligere innsikt, forklarer Souster.

Arrangementet vil fokusere på casestudier fra Barentshavet og kysten i Nord-Norge, og vil ha bidrag fra Framsenterets forskningsprogram CLEAN (Cumulative Impact of Multiple Stressors in High North Ecosystems).

I panelet:

  • Terri Souster, BarentsRISK, CLEAN, UiT Norges arktiske universitet
  • Robertina Sebjanic, Sound Scape
  • Alan Haynie, ICES Danmark
  • Jennifer Bailey, ICES og NTNU
  • David Lusseau, DTU Aqua, Danmark
  • Frank Bakke-Jensen, Fiskeridirektoratet i Norge
  • Tor Are Vaskinn, Fiskebåt
  • Cecilie Hansen, Havforskningsinstituttet

 

 

Lignende saker