Holder koken på labene

Publisert: 3. april 2020

Korona har satt forskningstokt og feltarbeid på vent. Møtene foregår på skjerm og de fleste ansatte på Framsenteret arbeider på hjemmekontor. Men for noen går livet sin vante gang: folket med hvite labfrakker går på jobb.
Liv på laben: Arntraut Götsch er en av de som holder hjulene i gang på labene. Hun er senioringeniør i NILUS for Avdeling for miljøkjemi på Framsenteret, Tromsø. Foto: Linda Hanssen/NILU.

Vanligvis er det stor aktivitet i Framsenterets bygg på denne tiden av året. Det klargjøres for feltarbeid, seinvinteren og våren en særdeles aktiv konferanse- og møtetid. COVID-19 har satt det meste på vent. Men noen holder koken. På laboratoriene jobber folket i hvite frakker.

-Her går det stort sett som normalt. Vi har mye å gjøre, sier Linda Hanssen seniorforsker og seksjonsleder ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Linda Hanssen har på oppfordring tatt bilde av seg selv på jobb. Hun er en av de som er på jobb på NILUs miljøgiftlaboratorium på Framsenteret i Tromsø. Grunnen til at hun bruker maske skyldes ikke Covid-19, men er et HMS-tiltak siden det er aktivt kull som har vært veid inn. -Det skal vi unngå å puste inn, derfor beskyttelse, sier Hanssen.

Det er rimelig stor aktivitet på NILUs miljøgiftlaboratorium på Framsenteret i Tromsø. De ansatte er blant annet opptatt med å analysere prøver som er tatt på tokt i regi av forskningsprogrammet «Arven etter Nansen».

-Vi arbeider etter et strengt regime. De som kan arbeide hjemme gjør selvfølgelig det, men du kan ikke ta et slikt laboratorium hjem. På grunn av at noen arbeider hjemme er det god plass i lokalene, og vi kan ivareta regler om avstand og hygiene. Og vi har nok av både såpe og antibac, sier Hanssen.

Utvalgt gruppe

Hos Akvaplan-niva opprettholder en utvalgt gruppe personell laboratoriedriften på Framsenteret, aktivitetene ved forsøksstasjon på Kvaløya samt logistikkavdelingen som sørger for utstyr til feltoperasjoner med mere.

Akvaplan-niva har personell på flere kontorsteder og tilbyr fortsatt noen tjenester innen prøvetaking og feltarbeid, men har innført ekstra tiltak for å redusere smittespredning i forbindelse med dette. Omfattende feltarbeid som inkluderer kontakt med mange mennesker eller som innebærer forflytninger ut av egen region er utsatt.

Begrenset drift

Det er fem ulike laboratorier på Framsenteret. De drives av Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og NILU – Norsk institutt for luftforskning.

-Vi har ikke stengt, men det vi holder aktiviteten på laboratoriet i Tromsø på et begrenset nivå. Det sier kontorleder ved Havforskningsinstituttet i Tromsø, Svein Harald Johansen.

Det er ganske stille i laboratoriet i sjette etasje, som vanligvis er benyttet av Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt.

-Laben i Tromsø benyttes mest til prosjekter, noe som betyr at normale analyseprøver gjøres ved laboratoriet i Bergen. Det betyr at vi kan begrense aktiviteten her denne perioden, sier Johansen.

Lignende saker