Framprisene 2018 gikk til Herzke og Næss

Publisert: 22. august 2018

Marius Warg Næss fra Norsk institutt for kulturminneforskning og Dorte Herzke, NILU – Norsk Institutt for Luftforskning er vinnere av framprisene 2018.
Marius Warg Næss ved NIKU har fått Framsenterets forskningspris og Dorte Herzke, Framsenterets formidlingspris 2018. (Foto: NIKU og NILU)

Vinneren av Framsenteret sin forskningspris for 2018

Framsenterets forskningspris for 2018 går til en forsker som gjennom de senere år har skrevet en rekke tverrfaglige artikler med tema i skjæringspunktet mellom antropologi og økologi. Forskeren har opparbeidet seg et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk og er aktiv på på både internasjonale konferanser og på flere ulike nasjonale vitenskapelige arenaer. Prisvinneren evner i tillegg å hente betydelige forskningsmidler til egen forskning fra en rekke finansieringskilder.

Komitéen konkluderer med at prisvinneren fyller alle kriteriene for Framsenterets forskningspris på en utmerket måte og ser vedkommende som en svært god representant for arbeidet som gjøres i et av flaggskipene i Framsenteret.

Vinneren er Marius Warg Næss fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Vinneren av Framsenterets formidlingspris for 2018

Framsenterets formidlingspris  2018 går til en forsker  som formidler mye og godt, og som tenker nytt og når ut til ulike publikumsgrupper gjennom flere kanaler og fora.  Prisvinneren oppfyller alle kriteriene til formidlingsprisen. Prisvinneren sitt fagfelt er tett knyttet til et av Framsenterets flaggskip. Vinneren er en aktiv, kreativ og innovativ formidler, som behersker de tradisjonelle kanalene godt, gjennom intervjuer i TV, radio, aviser og foredragsvirksomhet, og er selv initiativtakeren til formidlingen. I tillegg benytter prisvinneren seg av nye og spennende formidlings-kanaler som når ut til helt nye og ofte mindre prioriterte publikumsgrupper.

Prisvinneren formidler imponerende godt og omfattende og er en verdig vinner av årets formidlingspris .

Vinneren er Dorte Herzke fra Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)

Prisene består hver av et kunstnerisk uttrykk, diplom og NOK 25.000,-.

Komitéen 2018

·       Nina Kristiansen, Ansvarlig redaktør, forskning.no

·       Carlo Aall, Forsker 1, Vestlandsforskning

·       Rolf D. Vogt, Professor, Universitetet i Oslo

·       Anita Evenset, Forskningssjef, Akvaplan-nivaTromsø (Leder av komitéen)

·       Kathryn Donnelly, Forskningskoordinator, Framsenteret (Sekretær for komitéen)

 

Lignende saker