Framforsker vant kommunikasjonspris

Publisert: 21. januar 2020

Pernilla Carlsson er tildelt NIVAS kommunikasjonspris for 2019. I begrunnelsen vektlegges hennes innsats i Framsenterets formidlingsprosjekter.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) årlige publikasjonspris og kommunikasjonspris henger høyt.

Kommunikasjonsprisen er knyttet til all kommunikasjonsaktivitet utenom publisering i en internasjonal journal. Her skal kandidaten ha bidratt til å synliggjøre forskningsresultater og forskningens betydning for samfunnet, og til å styrke NIVAs omdømme som forskningsinstitutt gjennom for eksempel medieoppslag, foredrag, originalitet i formidlingen og vilje og evne til å formidle forskningsresultater.

Begrunnelsen

Under forskningsdagene 2019 stilte Pernilla Carlsson opp som modell på catwalken i forbindelse med Det store arktiske moteshowet. Foto: Sverre Simonsen.

I begrunnelsen heter det: “Fra sin utpost på Framsenteret i Tromsø driver Pernilla utstrakt forskningsformidling, og kan se tilbake på et år med en rekke opptredener i media og i populærvitenskapelige sammenhenger. Forskeren, som hører hjemme i seksjon for miljøkjemi og teknologi, har mange jern i ilden og tildeles årets pris hovedsakelig for tre grunner:

For det første fortjener hun prisen for sitt bidrag under «Forskerne kommer!», Framsenterets ambisøse formidlingsprosjekt under Forskningsdagene. Her reiser Pernilla & Co rundt i Nord-Norge i en uke og formidler forskning til ungdommer.
Pernilla var også mannekeng under det arktiske moteshowet (!).

For det andre formidler Pernilla nøyaktig fra sin forskning innen akvakultur (hydrogenperoksid). Hun har vært intervjuobjekt i flere saker i bransjetidsskrifter som kyst.no og Fiskeribladet Fiskaren (tidligere omtalt på Kilden).

For det tredje har hun tatt «Forskersonen» på forskning.no med storm, og bidro i 2019 med to interessante saker: «5 gode grunner til å spise kråkeboller» og «Slik kan forskere i år 2040 finne ut hvorfor nordmenn slet med å få barn i 2019». Saken om kråkeboller ble for øvrig gjengitt i både KK og Norsk Barneblad, to tidsskrifter som definitivt når et nytt publikum for NIVAs forskning!”

Lignende saker