Tre musearter som lager samme spor


Det er tre musearter som ligner på hverandre. Gråsidemus er størst. Den er grå på siden av kroppen. Rødmus har en pels som er mer rødlig. Klatremusa har lengre hale enn de to andre. Halen har lite hår.

Gråsidemus. Foto: Geir Rudolfsen

Gråsidemusa lever over hele Norge. I sør er den vanligst på fjellet. I Troms og Finnmark er gråsidemusa den vanligste av museartene. Den finnes fra fjæra til høyfjellet. Gråsidemusa liker seg best i områder der det er lyng og tuer. Den spiser mest bark og løv av lyng og busker.

Klatremus. Foto: Jeroen van der Kooji

Klatremus og rødmus er ganske lik. De kan få unger sammen. Klatremusa lever i Nordland og sørover, mens rødmusa lever i Troms og Finnmark. Det er bare i Skjomen i Nordland at artene lever side ved side.

Rødmus. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Klatremus og rødmus lever oftest i skogen. Men de finnes også på viddene. De er flinke til å klatre og finner en del av maten sin i trærne. Knopper, frø og bær er favorittmaten. Men de kan også spise insekter.

Om vinteren gnager gråsidemusa barken av dvergbjørk. Den spiser både direkte på stammen, og kapper kvistene opp i små «fyrstikker» og gnager av barken. Foto: Rolf A. Ims

 

Om vinteren spiser både klatremus og rødmus en god del bark, gjerne høyere oppe i busker og trær enn de andre musene. Rødmusas klatreferdighet har gitt den kallenavnet ekornmus. Foto: Heikki Henttonen.

 

I lyngen kan man se tydelige veier og musehull etter gråsidemusa, gjerne med store mengder museskit. Gråsidemusa graver ikke ganger i bakken, men har ganger i snøen som alle andre smågnagere. Foto: Eva Soininen

 

Rødmus og klatremus beveger seg mer oppå snødekket enn de andre musene de er sammen med. Enkelte ganger kan man se spor av halen i snøen. Skrittlengden i gangspor er ca. 10 cm. Foto: Jeroen van der Kooji

 

Tekst

Denne artikkelen er skrevet av Helge M. Markusson, Han arbeider på Framsenteret.

Det er helt i orden at du bruker denne artikkelen i for eksempel skolearbeidet, eller deler den med andre.

Mer om musa og andre dyr som setter spor

SPOR tar for seg de vanligste dyreartene i nord og deres spor og sportegn. Den er også tilpasset undervisning i skolene, med oppgaver og spill.

Klikk på denne lenken for mer informasjon.