Det største kattedyret i Norge


Gaupa er det eneste viltlevende kattedyret vi har i Norge. Gaupa fins i hele landet, men på Vestlandet og helt nord i Norge er bestandene små.

Foto: Thomas Mørch, Bjørneparken.

Gaupa trives best i områder med bratt terreng. Den liker også skog og tett vegetasjon. Den jakter og spiser rådyr, rein og sauer.

I tillegg spiser gaupa mindre dyr som hare, rev, fugl og smågnagere. Den liker ferskt kjøtt, så den hamstrer ikke mat. Gaupa er en dyktig jeger som jakter ved å smyge seg sakte inn på byttet og angripe med noen få raske sprang.

Potene er pelskledt og store i forhold til kroppen, og det gjør at den ikke synker så dypt ned i snøen. Sammenlignet med rev og ulv er sporet usymmetrisk. I tillegg trekker gaupa stort sett inn klørne, slik at de ikke vises i sporet. Foto: Vegar Pedersen, SNO.

 

Gaupa beveger seg mest i gang eller trav. I snø kan man av og til se slepespor etter føttene. Gaupa er nattaktiv, og går ofte faste vandringsrunder i terrenget. Hanndyrene foretar de lengste rundene. En runde kan vare 10- 20 dager, og på slike runder har gaupa faste plasser hvor den hviler om dagen. Foto: Vegar Pedersen, SNO

 

Forfot. Illustrasjon. UiT/Tove Midtun og Bjørn Hatteng.

 

Bakfot.

 

Gaupa kan veie opp til 25 kilo. Den er lett å kjenne igjen på de sorte øreduskene og en svart halespiss. Foto: John Linell, NINA.

 

Del gjerne

Det er helt i orden at du bruker denne artikkelen i for eksempel skolearbeidet, eller deler den med andre.

Mer om gaupa og andre dyr som setter spor

SPOR tar for seg de vanligste dyreartene i nord og deres spor og sportegn. Den er også tilpasset undervisning i skolene, med oppgaver og spill.

Klikk på denne lenken for mer informasjon.