Forskerne kommer! Sjekk hvor du møter oss under Forskningsdagene i september

Publisert: 25. august 2023

Hvor mye kraft trenger vi? Hvordan forske på bærekraft?  Bør vi spise mer kjøtt? Hvordan bruker vi droner i forskning? Alt dette kan du lære mer om når forskerne kommer!

Vil du lære mer om forskning, hva vi gjør og hvordan vi gjør det!  Under forskningsdagene i september kan du møte oss på en rekke steder i Troms og Finnmark.

Hvordan forsker man på miljømessig bærekraft?

Andreas Langdal, UiT – Norges arktiske universitet

Andreas forsker på miljømessig bærekraft fra marine arter lavt i økosystemet i Norge. Han er tidligere utdannet kokk i Trøndelag og jobbet for å skape matglede og matopplevelser ved både store og små kjøkken.

Deretter falt han for Tromsø og utdanning i fiskeri og havbruksvitenskap med retning sjømat.

Andreas har gjennomført utdanningen både i Norge, Canada og Portugal, og er ivrig etter å skape kunnskap slik at vi kan utnytte de ressursene vi har på best mulig måte.

Bør vi spise mer kjøtt fra norsk utmark?

Sau i norsk utmark. Foto: Helge M. Markusson

Eva Narten Høberg, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Eva forsker på maten som vi får fra landbruket, og har lang erfaring. Hun er opptatt av at vi fortsatt skal ha plass til sauer og kuer.

Beitedyra kan leve på gras og fortsatt gi befolkningen proteiner i form av kjøtt og melk.

Det er viktig å sikre at vi også i framtida har beitedyr i den nordnorske utmarka som kan bruke graset på inn- og utmark til å produsere mat, og dermed bidra til bærekraftig og god matberedskap i nord.

Matte møter miljø: modellering av vindkraft i Norge

Koen van Greevenbroek, UIT Norges arktiske universitet

Koen forsker på langtidsplanlegging av energisystem. Da modeller han. Å modellere virkeligheten er å ta i bruk matematikk for å beskrive den.

Det store spørsmålet er hvordan vi skal klare den storslåtte energiomstillinga for å halvere utslippene i 2030 og få de mot null i 2050.

-Hvor mye fornybar kraft trenger vi egentlig? Hva med balansering og lagring?  Koen er utdannet som matematiker og bruker kunnskapen i forskinga. Når han ikke er på universitet går det mye tid til tur, båt og ski.

Trives best på tokt

Sondre på jobb. Foto: Daniel Albert, Sintef

Sondre Pettersen, Akvaplan-niva

Sondre er fra Tromsø og arbeider som feltingeniør. Det betyr at han tar seg av kartlegging, programmering og sørger for best mulig arbeidsforhold for sine kolleger. Arbeidsoppgavene er varierte.

Ofte dreier det seg om måling av havstrømmer og miljøundersøkelser, og da benyttes det ofte droner. Lær mer om Sondres spennende arbeidsdager

Programleder

Helge M. Markusson, FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

Helge har i de siste 14 årene arbeidet med forskningsformidling i Framsenteret.

-Det er forskning som bringer oss framover. Undring gir svar, til det trengs det folk. Det er noe av det jeg har i oppgave å fortelle om til folk. Dette er 11. året vi er på veien med Forskerne kommer!

Fra fjorårets forskerturné: Angelika Renner fra Havforskningsinstituttet på scenen i Hurtigrutens hus, Stokmarknes. Foto: Helge Markusson.

Lignende saker