Forskerne kommer! – matjord, snøkrabbe og junk-food!

Publisert: 22. juni 2021

FORSKNINGSDAGENE 2021: Denne trioen utgjør årets utgave av Forskerne kommer! under forskningsdagene i september. Stikkord er matjord, snøkrabbe og junk-food!
Forskerne som skal på tur i regi av Framsenteret under Forskningsdagene i september 2021. Fra venstre: Helena Michelsen, NIVA. Linda Aune-Lundberg, NIBO. Eelke Snoeren, UiT Norges arktiske universitet.

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret i Tromsø. Forskere og formidlingsfolk fra senterets medlemsinstitusjoner reiser rundt og forteller hva de driver med. Innholdet passer for unge fra 14 år og oppover, samt voksne. “Forskerne kommer!” arrangeres i forbindelse med de nasjonale Forskningsdagene 2021. I år skal vi snakke om mat, i ulike former.

Når matjorda forsvinner

Linda Aune-Lundberg, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

Norge har lite jordbruksareal, bare tre prosent av det totale landarealet er åker og innmarksbeite. Klimaet setter også begrensninger for både hva og hvor mye vi kan dyrke på det arealet vi har. I dag er ikke det noe stort problem, fordi vi kan importere mat og fôr. Men tenk om det endres?  Samtidig bruker vi jordbruksareal til andre ting, som kjøpesentra, veier og boliger. Kan vi da bare dyrke opp nytt areal? Linda Aune-Lundberg vil fortelle mer om status i Norge, og hva som kan gjøres for å forhindre at vi en dag har for lite areal til å dyrke den maten vi trenger.

Snøkrabben; nykommer i våre farvann som gir penger i kassa

Helena Michelsen, NIVA – Norsk institutt for vannforskning

Snøkrabbene er innvandrere, først i 1996 ble de første fanget av en norsk tråler. Nå finnes det flere millioner av dem, og salgsverdien av snøkrabbe anslås å kunne ha en lignende økonomisk verdi som hele torskefiske i fremtiden. Men hva skjer når en ny art invaderer norske farvann? Hva spiser de, og hva skjer med resten av økosystemet? Det forsker Helena Michelsen på. Hun bruker blant annet modellering for å finne svar.

Junkfood, hvorfor har vi så lyst på det?

Eelke Snoeren, UiT Norges arktiske universitet

-Nei nå ble jeg fysen på en burger! Ja, du har sikkert opplevd å plutselig få lyst på det som mange kaller «junk-food». Selv om det er godt er det ikke sunt, men kjenner vi alle ulempene ved å spise for mye kjappmat. Eelke Snoeren er hjerneforsker, og hun prøver å finne mer ut av hva det er som trigger oss til å få lyst på junk-food og hvor skadelig det kan være. Og da bruker hun rotter som førsøksdyr.

Programleder
Helge M. Markusson, FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljø

Helge har i de siste 12 årene arbeidet med forskningsformidling i Framsenteret.

-Det er mer mellom himmel og jord enn du kan ane, og det meste er høyst virkelig. Det er noe av det jeg har i oppgave å fortelle om til folk. Dette er niende året vi er på veien med Forskerne kommer! Vi har besøkt over 30 kommuner og utvider stadig horisonten.

Lignende saker