For første gang er det dokumentert moltebær på Svalbard

Publisert: 5. oktober 2023

Men det er ikke nødvendigvis gull alt som glitrer. Molta er resultat av en rekordvarm Svalbard-sommer.
MODEN FRUKT Tina Dahl, som bor i Longyearbyen, tok turen til Colesdalen for å se moltene med egne øyner, etter at Pedersen hadde fortalt om sjeldenhetene. Foto: Tina Dahl

Moltefunnet skjedde en søndag i september. Stein Tore Pedersen var på reinsdyrjakt i Colesdalen, i Isfjorden, vel en halv times båttur fra Longyearbyen. Han forteller at han gikk i egne tanker med blikket festet innover dalføret, da han nærmest tråkket på vekstene.

Sommeren på Svalbard var både tørr og usedvanlig varm. Juli ble den varmeste måneden som noen gang er registrert på Svalbard. For første gang ble det målt over polarklima flere steder, med middeltemperatur på 10 varmegrader eller mer.

For at molteplantene skal lykkes med å få frukt, bør det være over 10 varmegrader og lite regn. Alt lå derfor til rette for at molta kunne bære frukter i år.

– Jeg har aldri sett så mye som et moltekart på Svalbard, så modne bær er ganske sensasjonelt, sier vegetasjonsforsker Virve Ravolainen fra Norsk Polarinstitutt.

Molteplanten i seg selv er ikke oppsiktsvekkende på Svalbard. Helt tilbake til tidlig 1900-tallet da botaniker Hanna Resvoll-Holmsen kartla plantesamfunnet på Spitsbergen, har planten vært dokumentert på Svalbard. Polarpioneren fotograferte molteplante i Rusanovodden, ikke langt fra der Pedersen gikk på moltene.

SENSASJONELT Vegetasjonsforsker Virve Ravolainen fra polarinstituttet har vandret mye på feltarbeid på Svalbard, men aldri har hun sett så mye som et moltekart. – Det går vandrehistorier om folk som har funnet moltebær på Svalbard, men at bevismaterialet er slukt på stedet, sier forskeren. Foto: Ingrid Paulsen / Norsk Polarinstitutt

Men aldri tidligere er det lagt frem bevis for at det er frukt på moltene. Noen historier har likevel versert.

– Det går vandrehistorier om folk som har funnet moltebær på Svalbard, men at bevismaterialet er slukt på stedet, sier Ravolainen.

Les mer på Norsk Polarinstitutts nettsider.

Lignende saker