Flere registrerte brunbjørn i grenseområdene mot Finland og Russland

Publisert: 22. april 2020

Undersøkelser viser at antall registrerte bjørner i grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland har økt betydelig i de senere år. Takket være bruk av hårfeller har forskerne ganske god oversikt.
Brunbjørn (Ursus arctos). Foto: Alexander Kopatz.

Å telle sauer kan være vanskelig nok, i hvert fall uten å sovne. Enda vanskeligere er det å telle brunbjørn. Arten forekommer spredt, er vanligvis svært sky og lever en tilbaketrukket tilværelse i øde villmarksområder. I tillegg ligger den og sover minst seks måneder i året.

Siden 2005 har forskerne ved NIBIO Svanhovd derfor benyttet genetiske metoder til å overvåke antall brunbjørn i Pasvik-Enare Trilateral Park – et sammenhengende verneområde på grensen mellom Norge, Finland og Russland.

– Vi har benyttet en kombinasjon av tilfeldig innsamlede bjørneekskrementer og systematiske hårfelleanalyser, forteller forsker Benedicte Beddari.

Bruker hårfeller til å samle inn DNA

– Innenfor kjerneområdet på ca. 1400 km2 har vi etablert et nettverk av ruter på 5 x 5 km. I hver av de 58 rutene har vi plassert minst en hårfelle.

Slik virker en hårfelle for innsamling av DNA fra brunbjørn. Illustrasjon: Leif Ollia.

– Hårfellene blir laget av piggtråd som blir strukket stramt mellom trærne, omtrent 40 cm over bakken, i et kvadratisk område på omtrent 5 x 5 m (25-30m2). Tanken er at bjørnene skal etterlate seg hår på piggtråden når de krabber under eller over gjerdet, forklarer Beddari.

Midt i det inngjerdete området (hårfellen) blir det laget til en liten haug av torv, mose og tømmerstokker. Haugen blir påført et sterkt luktende lokkemiddel laget av fiskeavfall blandet med blod fra storfe. Blandingen får gjære i flere måneder før den blir silt til en tynn væske. Blandingen brukes altså ikke som åte, men som lokkemiddel.

Antall brunbjørn påvist i hårfelleprosjektet i 2019. Studieområdet er delt inn i ruter på 5 x 5 km. Tallet representerer antall identifiserte bjørner i hver av de 58 cellene (røde tall = hunner, blå tall = hanner).

Nesten dobling av antall bjørner i grenseområdet

I Pasvik-Enare Trilateral Park begynte forskerne å bruke hårfeller systematisk i 2007. Siden den gang er metoden gjentatt hvert fjerde år – i 2011, 2015 og 2019.

Foto: Benedicte Beddari.

– I 2019-sesongen ble det totalt samlet inn 182 prøver fra de tre landene, forteller Beddari. Hele 144 av hårprøvene viste seg å stamme fra bjørn, og en komplett DNA-profil kunne bestemmes for 136 av de positive prøvene.

Totalt ble det i 2019 påvist 47 forskjellige bjørner (25 hunner og 22 hanner). Av disse 47 individene var 24 også påvist i tidligere år, mens 23 var til nå ukjente bjørner.

– Til sammen ble det påvist 20 bjørner i Finland, 14 bjørner i Norge og 16 bjørner i Russland. Når vi sammenligner med tidligere års hårfelleresultater, kan vi konkludere med en betydelig økning av antall registrerte bjørner i Pasvik-Enare Trilateral Park. Etter å ha holdt seg ganske stabilt fra 2007 til 2015 har antall registrerte brunbjørn fra hårfeller nesten doblet seg fra 2015 til 2019.

Antall hårfelleregistrerte bjørner i Pasvik-Enare Trilateral Park 2007-2019.

 

 

 

Lignende saker