Evaluering: Framsenteret et viktig bidrag til utviklinga av nordområdene

Publisert: 14. mai 2019

Framsenteret sitt forskningssamarbeid er et viktig bidrag til utviklinga av nordområdene. Det viser en fersk evaluering utført av Norges forskningsråd. Rapporten konkluderer med at Framsenteret i stor grad har nådd målene som ble satt da senteret ble etablert i 2010.  
Utvalget er imponert over den store mengden forskningsprosjekter som støttes av flaggskipprogrammene. Foto: Framsenteret.

Klima og miljødepartementet bestilte i 2018 evalueringen av FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, til daglig Framsenteret. En internasjonalt sammensatt komite utnevnt av Norges forskningsråd leverte i mai 2019 den ferdige rapporten. De to viktigste spørsmålene som ble stilt var om Framsenteret hadde nådd målene som ble definert av departementet i 2010:

  • Levere forskningsbasert kunnskap som bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.
  • Videreutvikle seg til et internasjonalt ledende senter for å utføre relevant forskning innenfor klima og miljø i Arktis.

Har oppfylt målene

Evalueringskomiteen er av den oppfatning at Framsenteret i stor grad har oppfylt disse målene. Framsenteret gir gode muligheter for kunnskapsutvikling som er relevant for nordområdene ved å gi en struktur for formelt og uformelt samarbeid mellom 21 norske forskningsinstitusjoner på svært ulike forskningsområder.

Utvalget er imponert over den store mengden forskningsprosjekter som støttes av flaggskipprogrammene, og vurderer produksjonen av alle flaggskip generelt for å være av høy kvalitet og relevans.

Framsenterets samarbeid gjør det mulig å utvikle tverrfaglige tilnærminger som er nødvendige for å forstå utviklingen og komplekse utfordringer for miljøvern og bærekraftig utvikling i nordområdene.

Relevant

Det skaper spesielt en forskningsplattform av relevans for utvikling av økosystembasert styring og integrert bærekraftig bruk. Senteret spiller også en internasjonalt anerkjent rolle innenfor miljøovervåking, blant annet på grunn av de viktige observasjonsprogrammene i de norske nordområdene og i Arktis. Flere av flaggskipprogrammene har oppnådd dette, mens andre fortsatt trenger å utvikle seg videre. Evalueringen sier også at kunnskapen som genereres under Framsenterets samarbeid, klart har høy relevans både for norsk politikkutvikling i forhold til eget territorium og maritim sone, samt til Norges bidrag til kunnskapsdeling og politisk utforming på internasjonalt nivå.

Evalueringskomiteen gir også en rekke tilrådninger slik at Framsenteret kan bli bedre, blant annet.

  • Forskningsprogrammene i Framsenteret bør konsentreres mer om prosjekter som har behov for Framsenter-samarbeidet.
  • Dialogen med interessenter, spesielt lokalsamfunn, kan fortsatt bli ytterligere forbedret.
  • Det anbefales et klarere faglig lederskap og utarbeidelse av en klar visjon.
  • Kravene til medlemskap bør revideres.
  • Tverrfagligheten bør styrkes, og det bør bli en bedre balanse mellom naturvitenskap, samfunnsforsking og teknologi.

Hele rapporten kan leses og lastes ned her.

Lignende saker