De forsker på polarmåke – bli med på feltarbeid

Publisert: 20. juni 2022

På denne tiden av året er det full aktivitet blant fugleforskere i Kongsfjorden på Svalbard. To forskere er på jakt etter en av de store predatorene i fugleverdenen, nemlig polarmåken.

Polarmåken er en rovfugl som troner på toppen av næringskjeden, og får derfor i seg forholdsvis store mengder miljøgifter. For en del år tilbake var dette et stort problem. Måker ble funnet døde på reiret i hekkeperioden. For dem som for oss er småbarnsperioden stressende og med miljøgifter i kroppen kunne det bli rent for mye.

Polarmåke

Forskere som har avdekket effekten av miljøgiftene blant annet i polarmåke har i mange år jobbet for å forby slike farlige kjemiske forbindelser, noe som har gitt resultater. En av forskerne som er på polarmåkefangst i Kongsfjorden, Kjetil Sagerup  som arbeider i Akvaplan-niva, forteller at forbud mot miljøgifter hjelper.

-Fra 1983 til 2003 gikk konsentrasjonene av de regulerte og forbudte miljøgiftene ned med så mye som 60–80 % i Nord-Norge og på Svalbard og de fortsetter å minke i miljøet. Dette gjør at polarmåkebestanden har stabilisert seg, sier Sagerup.

Fra Framsenteret deltar forskere fra Akvaplan-niva, Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for luftforskning i arbeidet.

Lyslogger

Forskerne forsetter å følge med på hva fuglene får i seg, hva de veier, og hvor store de er, og utstyrer de med ringmerker og lyslogger så de kan få vite mer om hvor fuglene befinner seg på ulike tider av året. Dette gjør de i samarbeid med andre forskere på Framsenteret i Tromsø og i et nettverk av forskere i Europa.

Hilde Dørum har med jukseegg som legges i reiret mens de ekte eggene undersøkes.

Men så var det dette med å fange disse fuglene for å få tatt viktige prøver. Med båt drar forskerne ut til holmene i Kongsfjorden, hvor polarmåkene har vært overvåket i mange år. I tospann jobber Kjetil Sagerup og Hilde Dørum raskt og effektivt for å stresse fuglene minst mulig. Eggene blir erstattet av jukse-egg for å unngå skader på eggene under innfangingen, og en snare blir plassert i reiret koblet til et lite apparat som strammet snora når måkemor eller måkefar kommer tilbake.

Ikke lettlurt

Polarmåkepar

Så trekker forskerne seg unna. 25 minutter får måken å komme seg på reiret, hvis ikke blir fella tatt ned, og eggene til måkeparet satt på plass.  Det er ikke alle polarmåker som er lettlurte, – de som har vært fanget før er krevende. Den første måken lot seg ikke lure.

På neste forsøk får forskerne fanget inn en polarmåke, og i løpet av dagen ble tre måker, to som ikke har vært fanget før, og en måke ble gjenfanget. Denne var dessverre ikke utstyrt med lyslogger, som kunne fortalt noe hvor denne polarmåken hadde tilbrakt vinteren.

Lignende saker