Framtidens Svalbard

13. august 2024
10:00
  –
10:45
Arendal, Lavvoen på Fløyheia

I denne paneldebatten har vi invitert en rekke relevante aktører for å diskutere framtidens Svalbard.

Svalbard er et stort stykke Norge langt mot nord. I 2025 avvikles kulldriften ved den siste norske gruven som leverer kull til Longyearbyen. En av grunnpilarene for norsk næringsutvikling på øygruppen forsvinner.

I takt med denne utviklingen har det vært viktig for den norske regjeringen å legge til rette for at Longyearbyen også fremover skal være et levedyktig lokalsamfunn. I stortingsmeldingen om Svalbard er fokus på forskning og høyere utdanning og reiseliv, samt annen variert næringsvirksomhet. Det uttrykkes også et ønske om å legge til rette for utvikling av et mer allsidig næringsliv innenfor rammene av svalbardpolitikken.

Parallelt har Arktis havnet på den internasjonale dagsorden. Det er i Arktis de globale klimaendringene er mest merkbare. Høyere temperaturer og mindre is endrer rammebetingelsene for aktører med interesser i regionen. Hvilke utfordringer og muligheter møter Svalbard i lys av avviklingen av kull, ny geopolitisk virkelighet og et endret klima?

Arrangører: Framsenteret og Fridtjof Nansens Institutt

Framsenteret er medlem i Nordområdepartnerskapet. Dette er et samarbeid med 20 partnere fra akademia, organisasjoner, offentlige virksomheter og næringsliv. Formålet er å fremme nordområdene og internasjonalt og nasjonalt samarbeid i nord. Alle arrangementene til nordområdepartnerskapet under Arendalsuka i 2024 foregår i lavvoen på Fløyheia. Du finner den enkelt ved å ta glassheisen opp fra Arendal sentrum. Her vil det være mulig å få smaksprøver av tradisjonsmat tilberedt av urfolksungdom.