Er Norge forberedt på et åpent polhav?

13. august 2024
14:15
  –
15:15
Christian Raddich, Arendal

I det nye Arktis med geopolitiske spenninger må Norge både forstå og påvirke utviklingen.

Det islagte Polhavet vil være blått og åpent om sommeren om under 30 år. Havnasjonen Norge må forberede seg på og forstå de store naturendringene, og utforske og opparbeide ny kunnskap om det nye havrommet, om havbunnen og den undersjøiske geologien.

Norges to store forskningsinitiativ for Polhavet, GoNorth og Framtidens polhav, går nå sammen i et felles nasjonalt polhavsinitiativ med ambisjon om en helhetlig tilnærming til kartlegging og utforskning av Polhavet. På Arendalsuka presenterer landslaget av 18 institusjoner planer for et tiår med forskning i et av verdens minst utforskede områder.

Konsortiet bak initiativet består av Akvaplan-niva, FFI, FNI, HI, Meteorologisk institutt, NERSC, NGU, NINA, NORCE, NORSAR, NP, NTNU, NUPI, Sintef, UiB, UiO, UiT og UNIS.

  • Medvirkende:
  • Espen Barth Eide, utenriksminister (AP)
  • Mari Sundli Tveit, admistrerende direktør, Forskningsrådet
  • Camilla Brekke, direktør, Norsk Polarinstitutt
  • Jørgen Berge, dekan, UiT Norges arktiske universitet
  • Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
  • Are Olsen, professor, Universitetet i Bergen
  • Camilla Stoltenberg, konsernsjef, NORCE
  • Siri Lill Mannes, moderator