6.-7.6.24: Havkonferansen Blått kompass

6. juni 2024
  –
7. juni 2024
11:30
  –
13:00
UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

UiT Norges arktiske universitet ved Senter for hav og Arktis arrangerer den nasjonale havkonferansen «Blått kompass».

Konferansen er lagt så nært som mulig til 8.juni som er FNs årlige internasjonale dag for verdens hav.

Norge har bygget sin velferd på ressurser fra havet. Men klimaendringene har brutale konsekvenser – også for havet. Vi har forpliktet oss til å oppfylle FNs bærekraftsmål innen 2030. Vi er over halvveis, tiden er knapp, og vi må ha mer av alt, raskere.

Program og påmelding