14.8.24: Klimarisiko – 2050 er her nå!

14. august 2024
15:00
  –
15:45
Arendal, Lavvoen på Fløyheia

Klimaendringene eskalerer raskt, og spesielt i Arktisk hvor temperaturøkningen skjer opp til fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet.

Dette bringer med seg økt risiko for Nordområdene, fra endringer i klimasystemet, til mer ekstremvær, tap av biologisk mangfold, økosystem kollaps og en økende trussel mot vårt ressursgrunnlag. Men hvordan skal vi forberede oss på disse? Og hvem står ansvarlig for å handtere de?

En Sårbarhetsanalyser gjennomført av Nordadapt for Nordland og Troms fylkeskommuner viser til at det er de små, gjerne fattigste kommunene her i landet som er de mest sårbare for klimaendringer. Kommunepolitikerne står nå ovenfor et enormt arbeid og ansvar for å sikre sine innbyggere god beredskap mot klimaendringene, men står de for alene om dette ansvaret? Og hvor er de nasjonale politikerne i denne diskusjonen?

Vi inviterer til debatt hvor vi utforsker sårbarhet- og klimarisiko; hvilke endringer som skjer i Norge nå, hva som må gjøres for å forberede oss for disse. Dette er ikke bare en samtale om fremtiden, det er en samtale om nåtiden. Programmet oppdaterers.

Arrangører: GRID-Arendal, UArctic, Nordlandsforskning, Framsenteret, Bjerknessenter

Framsenteret er medlem i Nordområdepartnerskapet. Dette er et samarbeid med 20 partnere fra akademia, organisasjoner, offentlige virksomheter og næringsliv. Formålet er å fremme nordområdene og internasjonalt og nasjonalt samarbeid i nord. Alle arrangementene til nordområdepartnerskapet under Arendalsuka i 2024 foregår i lavvoen på Fløyheia. Du finner den enkelt ved å ta glassheisen opp fra Arendal sentrum. Her vil det være mulig å få smaksprøver av tradisjonsmat tilberedt av urfolksungdom.