Arktisk samarbeid i krisetider

13. august 2024
09:00
  –
09:45
Arendal, Lavvoen på Fløyheia

Det som skjer i Arktis, blir ikke i Arktis. Høyere temperaturer og mindre is endrer rammebetingelsene for alt som skjer i nord, og påvirker resten av kloden.

Aldri har den internasjonale interessen for Arktis vært høyere. Dette mens Norge leder samarbeidet i Arktisk råd.

Med sin fullskala invasjon av Ukraina 24. februar 2022 brøt Russland internasjonal folkerett og sine egne løfter om å respektere Ukrainas territorielle integritet. Dette har konsekvenser også for sikkerhet og samarbeid i Arktis. Nordområdene har av flere regjeringer blitt beskrevet som Norges viktigste strategiske satsningsområde. Norge er en del av Arktis og blir påvirket av den nye virkeligheten i nord. Det er derfor avgjørende at dette også preger den offentlige debatten.

I dette panelet samler vi sentrale politikere, de dyktigste forskerne og de som bor i nord for å diskutere hvordan Norge blir påvirket og kan påvirke et Arktis ved et vippepunkt.

Medvirkende

  • Svein Vigeland Rottem, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt.
  • Maria Varteressian, Statssekretær (AP), Utenriksdepartementet
  • Andreas Østhagen, Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
  • Camilla Brekke, Direktør, Polarinstituttet
  • Dag Rune Olsen, Rektor, UiT Norges Arktiske Universitet

Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt

Framsenteret er medlem i Nordområdepartnerskapet. Dette er et samarbeid med 20 partnere fra akademia, organisasjoner, offentlige virksomheter og næringsliv. Formålet er å fremme nordområdene og internasjonalt og nasjonalt samarbeid i nord. Alle arrangementene til nordområdepartnerskapet under Arendalsuka i 2024 foregår i lavvoen på Fløyheia. Du finner den enkelt ved å ta glassheisen opp fra Arendal sentrum. Her vil det være mulig å få smaksprøver av tradisjonsmat tilberedt av urfolksungdom.