Arktisk forskning gir globale svar

Publisert: 23. november 2023

Det er langt fra snø og kulde i Nord-Norge til varme og ørken i Dubai, men klimautfordringene er globale og erfaringene fra arktisk forskning er et viktig bidrag når ny klimapolitikk skal utformes.
Her monteres store batterier som en del av prosjektet Smart-Senja. Erfaringene fra dette prosjektet er noe av det som skal deles på klimatoppmøtet. FOTO: JØRN BERGER-NYVOLL / UIT

Neste uke starter FNs klimatoppmøte, COP28, i De forente arabiske emirater i Dubai. Klimaendringene nærmer seg irreversible endringer og det haster med å endre den globale klimapolitikken.

Dette kan kun gjøres gjennom internasjonale forhandlinger og må baseres på kunnskap. UiT stiller med et sterkt lag med forskere som sammen skal jobbe for å spre relevant kunnskap til beslutningstakere, næringsliv og sivilsamfunn.

I løpet av de to ukene klimatoppmøtet varer tilbyr vi et tettpakket program, med ny og relevant forskning om alt fra energiomstilling på Svalbard og Senja, til karbonfangst, hydrogenproduksjon, vindkraft, urfolks rettigheter, gruvedrift og bærekraftig forvaltning av havområdene våre, sier Jan-Gunnar Winther, prorektor forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet.

UiT Norges arktiske universitet samarbeider med Michigan Technological University (MTU) i USA og University of Sussex (US) i Storbritannia og vil etablere en felles paviljong som skal fungere som et pop-up universitet under klimatoppmøtet. De tre universitetene knyttes sammen av at de jobber med ulike prosjekter knyttet til Arktis.

– ­Vi åpner dørene til det som blir et slags mini-universitet. I tillegg til at UiT har ansvaret for minst 15 ulike arrangementer i løpet av denne tiden, så samarbeider vi på en lang rekke arrangementer, både i egen paviljong og på andre sine arenaer, sier Winther.

Du finner en fullstendig oversikt over programmet for paviljongen her.

Les mer på UiT nettsider.

Lignende saker