Typisk Akvaplan-niva

Franske Jasmine Nahrgang tok sin PhD blant annet basert på feltarbeid på Svalbard. Hun undersøkte om biomarkører, som brukes i olje-overvåking i tempererte områder, kan benyttes i overvåking av arktiske arter, som polartorsk.

Jasmine Nahrgang kom til Norge og Tromsø etter at deler av studiene, i Canada, hadde gitt henne mer reiselyst. Nå kan hun ikke tenke seg på bo noe annet sted enn Tromsø.

-Jeg visste ingenting om byen, utenom at jeg søkte på ei stipendiatstilling her ved Akvaplan-niva. Men jeg ville til et sted som lå langt nord, og jeg ville til et sted med et internasjonalt miljø. Siden jeg er fransktalende hadde jeg et ønske om å lære skikkelig engelsk, som er språket flest forskere benytter. Det må nevnes at utlysningsteksten hadde en veldig forlokkende tekst om en eksotisk og arktisk utfordrende by. Det som til slutt gjorde at jeg bestemte meg for Polarmiljøsenteret og Tromsø var at det også lå et agn om jobb i en forskningsinstitusjon etter endt utdannelse, forteller Nahrgang.

Mangfold
Hun snakker et engelsk som preger ganske mange av de rundt 220 ansatte ved Polarmiljøsenteret i Tromsø: 15 nasjoner er representert og det preger språket: korrekt i ord, men med mange dialektiske nyanser.
Vel fire år etter at Jasmine kom til Tromsø har hun forsvart sin PdD (doktorgrad).
Den bestod i at hun undersøkte om (molekylære og biokjemiske) verktøy som kalles biomarkører, som brukes i olje-overvåking i tempererte områder, kan benyttes i overvåking av arktiske arter, som polartorsk.
-Jeg hadde feltarbeid på Svalbard hvor jeg samlet inn fisk for å få litt informasjon om generell fysiologi over ett år og for å kartlegge de naturlige nivåene av mine biomarkører. Jeg hadde tre forsøk i Ny Ålesund der jeg testet hvordan mine utvalgte biomarkører i polartorsk ble påvirket av oljeforbindelser.
Avslutningsvis tilpasset Nahrgang nye metoder som kan brukes til å overvåke arktiske dyr i tilfelle utilsiktet oljeutslipp i Arktis.

Suksesshistorie
Jasmine er en av åtte som har tatt sin PhD-grad i Akvaplan-niva de siste åtte årene. Fire av disse har fått jobb i bedriften etter å ha fullført sin Ph.D.- grad. I realiteten snakker vi om ei suksesshistorie i nord. Akvaplan-niva driver kommersiell oppdragsforskning, de konkurrerer om oppdrag internasjonalt og de har ansatte med høy utdannelse som blir boende i landsdelen. Samtidig bidrar de til å utdanne nye høyt kvalifiserte ansatte.
Anita Evenset kom til bedriften etter å ha fullført sitt hovedfag i 1992 og var deretter ansatt 10 år som konsulent før hun fikk muligheten til å ta sin PhD. I dag er hun forskningsleder og har den daglige kontakten med studentene som blir ansatt i bedriften.
-For meg var det et absolutt pluss at jeg kunne arbeide og videreutdanne meg i samme bedrift samtidig som jeg etablerte familie, sier Evenset.

Sunn prosess
Dere arbeider i et selskap som er avhengig av oppdrag. Hvordan påvirker det deres hverdag?
-Jeg tror faktisk det gjør at vi føler det vi driver med er nyttig. Omtrent en femtedel av den totale arbeidstiden går med til å forberede og skrive søknader. Det er en prosess som får oss til å tenke: hvem trenger disse resultatene og hvorfor. Det tror jeg er sunt, sier Evenset.
Verken Evenset eller Nahrgang har noen planer om å flytte på seg, til det liker de arbeidsplassen sin for godt.
-Vi får muligheter og gis fleksibilitet som gjør at vi kan utvikle oss og samtidig ha et godt liv i Tromsø, sier de to.