Turisme kommer ikke til å redde Nord-Norge

Senja_600x450.jpg

Fra nasjonalt nivå blir turisme i Nord-Norge promotert med uberørt natur. For mange lokalsamfunn kan denne nasjonale ideen komme i konflikt med ønsket om lokal industriutvikling. Her fra Senja. Frontfoto: Grovfjord i Skånland har satset på småindustri. Begge foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Klimaendringer vil få konsekvenser for hele Nord-Norge. Blant annet blir fiskeriressursene påvirket, ved at vannet blir varmere og fisken trekker lenger nord.

Andre næringer må derfor utvikles for å skape arbeidsplasser.

Lokalbasert turisme blir sett på som en mulighet for å lokke til seg folk. Håpet er at man gjennom økt turisme også kan få flere til å bosette seg i Nord-Norge.

Men gjennom å satse på turisme, satser man på en næring som er ustabil og varierer mye mellom sesonger fra år til år. Det er ikke med på å gjøre lokalsamfunn robuste. Heller tvert imot.

Det mener samfunnsgeograf Helene Amundsen, som nå disputerer med en avhandling ved Universitetet i Oslo om hvilke faktorer som bidrar til at et lokalsamfunn blir robust. Amundsen har gjort deler av sin forsking fra Framsenteret.

Les hele artikkelen på forskning.no

 

Stikkord: