Svalbard-målinger: økte utslipp av metan

Zeppelinstasjonen på Svalbard.

I samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) overvåker NILU – Norsk institutt for luftforskning 23 klimagasser og ozonreduserende stoffer på Zeppelinfjellet i Ny-Ålesund på Svalbard. CO2 måles av Stockholms universitet på samme sted. Nå foreligger resultatene for 2008.

Forenklede analyser antyder mindre tilførsel av luftforurensninger til Svalbard fra Sentral-Europa og Sentral-Russland i 2007 og 2008 enn i årene før. Tallene fra NILU viser likevel at konsentrasjonen av metan fortsatt stiger.

Du kan lese mer på NILUs hjemmesider.

Stikkord: