Strålevernets forskning i Framsenteret

Medlemmene skal gjennom arbeidet i forskjellige forskningsprogrammer, på Framsenteret kalt flaggskip, levere data på effekter av klimaendringer, havforsuring, miljøgifter og en økt tilstedeværelse i av mennesker i nord.

Case Orrefjell

I 2016 har Strålevernet blant annet jobbet med et prosjekt som heter Case Orrefjell. Prosjektet er konsentrert omkring området Orrefjell i Salangen, Troms, som siden 1970-tallet har vært kjent som en av Norges største uranforekomster. Prosjektet demonstrerer veldig godt hva vi ønsker å oppnå med å være med i Framsenteret:

Kunnskap:

  • Det frembringes vitenskapelige data på overførsel av radioaktive stoffer fra grunnen til dyr og planter.
  • Vi ser på om tilstedeværelsen av uranbærende mineraler har betydning for nivåene av radon i luft og i husstander i nærheten.
  • Vi ser på befolkningens oppfattelse av risiko forbundet med stråling.

Samarbeid:

  • Vi samarbeider med andre institusjoner i Framsenteret, herunder NMBU som vi har et senter for fremragende forskning, CERAD, sammen med.
  • Vi bruker kompetansen fra flere avdelinger og seksjoner på Strålevernet.
  • Vi jobber sammen med samfunnsvitere for å få tilbakemelding fra befolkningen på vårt arbeid. 
  • Vi jobber sammen med en lokal videregående skole blant annet for å styrke interessen for vårt fagfelt og videregående utdanning.

Formidling:

  • Case Orrefjell ble påbegynt i våren 2016, og er formidlet i lokalpresse og via nettsidene til deltakende institusjone.

Prosjekter

Tabellen viser oversikt over nøkkelfakta om Strålevernets Framsenterprosjekter fra 2010 og til i dag. Prosjektene har vært både rene forskningsprosjekter, men også prosjekter for å etablere og styrke samarbeidet med andre institusjoner som jobber med tilstedeværelse og effekter av radioaktivitet i miljøet.

 

Strålevernets Framsenterprosjekter 2010-2016

Antall prosjekter totalt

14

Antall prosjekter som Strålevernet har ledet

8

Finansieringskilder

4 flaggskip insentivmidler             

Samarbeidspartnere

11 forskjellige Fram­senterinstitusjoner