Store utbyggingsplaner framover

Etter en lang prosess vil området framstå som et nordområdesenter med fokus på forskning, petroleumsindustri, kultur og reiseliv.

Langvarig prosess

En langvarig diskusjon om utnyttelsen av arealene rundt Framsenteret i Tromsø går mot slutten. Mandag presenterte Tromsø kommune, private investorer og Framsenteret visjonene for utvidelsen av Tromsø sentrum. For Framsenterets del betyr det at det en gang i løpet av de neste 8-10 årene – kanskje raskere – vil kunne bygges et tredje byggetrinn. Eksisterende bygg stod ferdig i 1998 og i løpet av sommeren/høsten i år starter byggearbeidet på byggetrinn 2, noe som vil bety en kraftig utvidelse av Framsenteret.

-I dag arbeider det i underkant av 300 personer i Framsenteret. Når byggetrinn 2 står ferdig vil det være plass til 530, og med nye utvidete konferanselokaler og laboratorier er vi godt rustet, sier administrerende direktør i Framsenteret AS, Are Johnsen.

Løsning

Lenge så det ut til at planene om bygginga av et hotell på sørsiden av Framsenteret ville kunne sette en stopper for et eventuelt byggetrinn 3. Ved å flytte hotellet til nordsiden av Framsenteret er det problemet løst. En tomtehandel mellom Tromsø kommune og Statsbygg gjør at Framsenterets planer ikke kommer i konflikt med et kongresshotell planlagt vegg i vegg med senteret.

Slik ser arkitektene fra Snøhetta for seg det nye hotellet i forhold til Framsenteret.

I tillegg planlegger Aker Solutions og PEAB å etablere seg i området.

-Sørbyen vil i løpet av noen år være et kraftsentrum for næringsutvikling i nord. Det vil etableres et estimert antall på 2000 nye arbeidsplasser i området, bygges 55.000 m2 nybygg og investeres for 3-4 milliarder kroner. Ringvirkningene for vekst og aktivitet vil bli store, sier byrådsleder i Tromsø kommune, Øyvind Hilmarsen.

 Tromsø kommune: Forsterker Tromsø som arktisk hovedstad

Stikkord: