Stø kurs for Framsenteret

Framsenteret II_650x433.jpg

Framsenteret med byggetrinn II. Fotomontasje: Yngve Olsen Sæbbe. Frontfoto: Ronald Johansen.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen at det bevilges 52,15 millioner kroner til forskning i regi av Framsenteret og drift av Framsenteret AS . Dette er nøyaktig det samme som saldert budsjett i 2015.

Mesteparten av disse pengene kanaliseres til over 70 forskningsprosjekter i de seks forskningsprogrammene (flaggskipene) Framsenteret driver. Disse pengene bevilges over Klima og miljødepartementet (KLD):

Du kan lese mer om aktiviteten til Framsenteret her.

Midler til realisering av byggetrinn 2 for Framsenterets bygg i Tromsø er tatt inn i bevilgninger til Statsbygg. Disse pengene bevilges av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Framsenteret II er under prosjektering og har en foreløpig kostnadsramme på knappe 500 millioner kroner. I 2016 er det foreslått bevilget 150 millioner kroner til prosjektet. Planlagt byggestart er første halvår 2016.

-Framsenteret videreføres i forslag til statsbudsjett med omtrent samme ramme som i fjor. Sammen med bevilgningen til bygging av Fram II, må vi si oss fornøyd med dette, sier leder i Framsenteret, Anne Husebekk.