Sjekk luftkvaliteten

I kuldeperioder med lite vind kan forurensinga øke i byer. Her er Tromsø i slutten av januar 2010. Foto: Helge M. Markusson, Polarmiljøsenteret.

Nettstedet er utviklet og driftes av NILU – Norsk Institutt for Luftforskning på vegne av Klima og forurensningsdirektoratet, Statens Vegvesen og NILU. Disse aktørene har alle sentrale roller i den nasjonale oppfølgingen med å overvåke og forbedre luftkvaliteten.

I Norge er oppgaven med å overvåke luftkvalitet delt mellom Klima og forurensningsdirektoratet, Statens vegvesen, kommunene og industrien. Målestasjonene driftes av Statens vegvesen, kommunene og NILU. Statens vegvesen og kommunene har ansvaret for å utarbeide varsel om luftkvalitet. For å sikre at varslene er mest mulig treffsikre, er det utviklet avanserte modeller for å lage prognoser. Meteorlogisk institutt og NILU er engasjert for å lage disse prognosene. Det er imidlertid egne operatører som lager det endelige varslet. Se mer om dette under hver by.

luftkvalitet.no finner du her!

Stikkord: