Ringsel med avansert satellittsender

Den første ringsel i verden som er utstyrt med en CTD-fluoro-SRDL (eller som det heter på godt norsk: Conductivity-Temperature-Depth-Fluorometer-Satellite-Relay-Data-Logger; se tekst over for detaljer) slippes
fri fra gummibåt innerst i Duvefjorden. Foto: C. Lydersen og K. Kovacs / Norsk Polarinstitutt.

Christian Lydersen og Kit Kovacs, begge forskere fra Norsk Polarinstitutt har gjennomført forskningstokt på Svalbard.Ni ringsel svømmer nå rundt med nye, avanserte satellittsendere, og en av selene er allerede i Polhavet på 84 grader nord, langt nord for iskanten. Feltarbeidet er avsluttet, og Norsk Polarinstitutt følger nøye dataene som strømmer inn om havtemperatur, saltholdighet og algeproduksjon fra havområdene hvor selene befinner seg.Her er tredje rapport fra toktet.

 Garnfiske etter ringsel i Wahlenbergfjorden. Foto: C. Lydersen og K. Kovavcs(Norsk Polarinstitutt)

Vi cruiser nå ut Wahlenbergfjorden på vestsiden av Nordaustlandet etter å ha satt ut den siste satellittsenderen i går kveld. Vi hadde problemer med å få ringsel oppe i Duvefjorden fordi vannet var så krystallklart at selene så garnene selv om de er laget av monofilament og dermed ”usynlige”.

De tre selene vi fikk der oppe ble fanget ved å sperre utgangen til en lagune og så kjøre inn i denne og jage selene ut. Det virket jo i utgangspunktet bra, men det ble etter hvert langt mellom selene og da det er mye strøm på disse stedene ble garnene stående i spenn så en del av selene svømte bare rett gjennom som om ikke garnet fantes. Vi hadde for mange år siden vært nede i Wahlenbergfjorden og fanget narhval og da så vi en del ringsel i dette området.

Denne fjorden er full av isbreer med breelver som gjør vannet grumsete, så vi bestemte oss for å seile ned dit for å prøve lykken. Og det gikk jo riktig så bra, selv om vi var noe plaget med drivis i garnene (se bildet), og i løpet av de tre siste dagene ar vi satt ut de 6 siste senderne.

Les resten av reisebrevet på Norsk Polarinstitutts nettsider.


Les første reisebrev

Les andre reisebrev

Hilsen
Kit og Christian

Ingressbilde: Christian Lydersen og Kit Kovacs, Norsk Polarinstitutt

Stikkord: