Ny utstilling: kunnskapsbyen Tromsø

Tromsø er en by med et høyt kunnskapsnivå, og en del av Tromsøs kompetansearbeidsplasser viser seg nå frem gjennom utstillingen Kunnskapsbyen Tromsø på Aurora kino Fokus. Her vil publikum få et innblikk i den kompetansen som finnes i byen.

– For Polarmiljøsenteret er det naturlig å være med på ei slik utstilling i og med at senterets medlemmer har nærmere 250 ansatte som har sitt hovedfokus rettet mot forskning innen klima og miljø i polare områder. Dette er en rolle som vil bli forsterket når Polarmiljøsenteret utvides til å bli et senter for klima og miljø, sier mediekontakt ved Polarmiljøsenteret, Helge M. Markusson.

– Vi ønsker å gi en smakebit på kompetansen som finnes i Tromsø, og vise at dette er interessante arbeidsplasser for unge. Med nesten 330 000 besøk i året i kinoen, inkludert TIFF, er Aurora kino Fokus en svært interessant møteplass, sier Nalân Koς, leder for Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer, ICE.
Utstillingen vil stå i seks måneder framover.

Følgende kompetansearbeidsplasser er med:

•    Akvaplan-Niva
•    Bioforsk
•    Havforskningsinstituttet
•    Kongsberg Satellite services – KSAT
•    Nofima
•    Norsk Polarinstitutt
•    Polarmiljøsenteret
•    Spacetec
•    Universitetet i Tromsø
•    Universitetssykehuset i Nord-Norge – UNN

Stikkord: