Ny rapport om havforsuring

Agneta Fransson, Norsk Polarinstitutt (t.v) og Melissa Chierici, Havforskningsinstituttet har jobbet med AMAP-rapporten gjennom Framsenterets forskningssamarbeid om havforsuring. Her er er de to på feltarbeid i 2012. Foto: Juni Vaardal-Lunde, UNIS.

En ny utredning om havforsuring i Arktis ble presentert 6. mai 2013 under konferansen AMAP International Conference on Arctic Ocean Acidification i Bergen.

Havet i Arktis absorberer CO2. Dette fører til økt havforsuring – en varig nedgang i havets pH. Denne endringen påvirker marine økosystemer i Arktis, økosystemer som allerede er svekket av stigende temperatur og smeltende havis.

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), en arbeidsgruppe i Arktisk Råd, har engasjert en internasjonal forskergruppe til å gjennomføre den første omfattende utredningen av havforsuringen i Arktis. Nå presenteres resultatene av et treårig utredningsarbeid. I denne gruppa har flere av forskerne tilknyttet Framsenterets forskningssamarbeid om havforsuring deltatt.

Utredningen Arctic Ocean Acidification assessment og tilhørende anbefalinger til beslutningstakere blir presentert for Arktisk Råds ministermøte i Kiruna 15. mai. Nøkkelfunnene fra utredningen blir presentert og diskutert under den internasjonale konferansen som arrangeres i Bergen 6.–8. mai 2013

Viktige funn

  • Verdenshavene blir surere. Havforsuringen kommer som resultat av at havene tar opp store mengder CO2 fra menneskelig aktivitet.
  • De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis.
  • Havet i Arktis er spesielt sårbart. CO2 tas raskere opp i kaldt vann, og den økende tilførselen av ferskvann som tilføres havet i Arktis fra elver og issmelting, reduserer den kapasiteten havet i regionen har til å nøytralisere forsuringen.
  • I sentrale deler av havet i Arktis er havforsuringen spesielt omfattende. Havforsuring registreres på målestasjoner i regionen, og det er spesielt overflatevann som blir surere.
  • Siden de marine næringskjedene i Arktis er relativt enkle, blir de marine økosystemene sårbare overfor endringer når ytre faktorer påvirker nøkkelarter.

Du kan lese mer om rapporten her: AOA-Key-Findings-4pp-LR+%282%29.pdf 

Du kan følge konferansen på nett-TV, den blir streamet her.

Presseoppslag om saken: 

BBC 6. mai 2013

Barentsobserver 6. mai 2013

Aftenposten/Bergens Tidende 6. mai 2013

NRK Vitenskap 6. mai 2013

NTB/NRK 6. mai 2013

Stikkord: