NIKU med egen nordområdeavdeling

 

De utgjør NIKU – Nordområdeavdelingen. Fra venstre: Einar Eythórsson (forsker/samfunnviter), Alma Thuestad (fagkonsulent/arkeolog), Marit Myrvoll (forsker/sosialantropolog), Inger Marie Holm-Olsen (forsker/arkeolog) og Elin Rose Myrvoll (avdelingsleder/arkeolog). Stine Barlindhaug (stipendiat/arkeolog) var på feltarbeid da bildet ble tatt. Foto: Helge M. Markusson, Polarmiljøsenteret.

– Som medlem i det nye senteret, vil vi orientere oss mot de nye forskningsflaggskipene i tillegg til den vanlige driften, sier avdelingsleder Elin Rose Myrvoll.

Utvidet

Polarmiljøsenteret blir fra 29. september utvidet og videreført til et nytt senter for klima- og miljøforskning og NIKU ser det som en naturlig å markere at de har tenkt å bidra.

-Vi er i dag den eneste institusjonen i Polarmiljøsenteret som har sitt hovedfokus på samfunnsforskning. Når senteret får nye medlemmer, som Universitetet i Tromsø og CICERO, ser vi på dette som en klar styrke for vår del. Tverrfaglighet blir viktig, sier viseadministrerende direktør i NIKU, Eli Ulriksen.

Flaggskip

Det er spesielt to forskningsflaggskip Nordområdeavdelingen vil gå inn i: ”Effekter av klimaendringer på fjord og kystøkologi i nord” og ”Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk.” De terrestre økosystemene i nordområdene vil gjennomgå store, og delvis uforutsigbare, endringer med betydning for næringer, kultur- og naturverdier. Flaggskipet har ambisjoner om å bli et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen forutsigelse, dokumentasjon og tilpasninger til disse endringene.

Forvaltning

-Vi har opparbeidet god kompetanse på samiske forhold og er blant annet sterkt involvert i arbeid opp i mot forvaltning. Et godt eksempel er arbeidet med Finnmarkskommisjonen der vi er tungt inne, sier forsker og samfunnsviter Einar Eythórsson. NIKU samarbeidet også med NINA – Norsk institutt for naturforskning. 

I dag er det seks ansatte ved NIKUs avdeling på Polarmiljøsenteret, men Myrvoll har håp om at avdelinga styrkes med flere ansatte. -Vi har et mål om å bidra i det nye senteret, sier Elin Rose Myrvoll med et smil.

 

Stikkord: