Nå kommer forskerne fra Framsenteret!

Hva gjør egentlig en geolog når hun forsker på Svalbard? Hva skjer med landskapet når det blir færre husdyr i marka? Plastikk, er det en trussel mot naturen? Hvordan kan blåskjellene avsløre miljøgifter? Dette er noe av det du kan få svar på under "Forskerne kommer!"

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret. Dette er femte året på rad vi besøker folk i forbindelse med de nasjonale forskningsdagene.

I uke 38 er vi på tur i Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. Programmet er tilpasset elever i videregående skoler og voksne. Men det vi presenterer kan også passe for elever i ungdomsskolenes 9. og 10. trinn.

I Harstad er det så mange påmeldte at vi har måttet stoppe bestillingene. Totalt 800 elever i fra ugdoms- og videregående skole kommer på de to forestillingene i Harstad kino.

I uke 39 besøker vi Nord-Troms og Midt-Troms. Her er programmet tilpasset skolebarn på mellomtrinnet, og litt yngre.

Det hele avsluttes med et heidundrende show på Polaria i Tromsø fredag 29. september, i forbindelse med årets forskernatt.

Forskerke Kommer-banner_650x246.jpg

Hit kommer forskerne:

*Torsdag 21. september 12.00 – 15.00: Narvik, Narviksenteret.

*Fredag 22. september 08.30 – 11.30: Harstad, Harstad kino. Utsolgt!

*Fredag 22. september 12.00 – 15.00: Harstad, Harstad kino. Utsolgt!

*Lørdag 23. september 12.00 – 15.00: Sortland, Kulturfabrikken.

*Søndag 24. september 11.00 – 15.00: Vågan, Kabelvåg, Skrei opplevelsessenter.

**Onsdag 27. september 08.30 – 10.00: Nordreisa, Storslett skole.

**Onsdag 27. september 12.30 – 14.00: Storfjord, Hatteng skole.

**Torsdag 28. september: 09.30 – 10.15: Dyrøy, Dyrøy ungdosmsskole.

**Torsdag 28. september: 11.15 – 12.15: Sørreisa, Sørreisa ungdomsskole.

***Fredag 29. september: 19.00 – 21.00: Polaria

*Plastic fantastic! Beitedyra – kulturlandskapets gartner. Med isbredetektiven på jobb på Svalbard.

** Blåskjell som miljødetektiv.

***Forskernatt sammen med teaterimprogruppa "Gratis Øl!"

 

Plastic fantastic

Plast er et produkt vi ikke klarer oss uten. Vi har ukritisk utviklet en rekke produkter og tilsatt kjemikalier slik at de skal tilpasses vårt bruk. Plast er et globalt miljøproblem hvor det bare er mulig å samle opp de største bitene, hva med alt det andre? I tillegg så har vi kjemikaliene vi har tilsatt plasten, hva skjer med dem?

Linda Hanssen[2].JPG

Linda Hanssen er forsker på NILU-Norsk institutt for luftforskning, hvor hun har vært ansatt de siste 5 årene. Hun er utdannet innen kjemi men miljøkjemi ligger hennes hjerte nærmest. Plast er kjemi og kjemikalier i plasten er innenfor fagfeltet miljøkjemi.

 

Beitedyra – kulturlandskapets gartner

Landskapet, slik vi ser det i dag, er et resultat av mange århundrers påvirkning av mennesker og dyr. Landbrukets høsting har påvirket skogutbredelse og arter – hvor de ulike plantene vokser og hvor høgt til fjells skogen går og så videre. Men hva skjer om beitedyra forsvinner? Landbruket har gjennomgått store strukturendringer de siste tiårene. Utviklinga går mot konsentrasjon av aktive bruk og intensiv arealutnyttelse, og tilsvarende andre områder ute av drift og i gjengroing. Det betyr også store endringer av landskapet. Vi ser på hvordan beitedyr påvirker kulturlandskapet og konsekvenser av færre husdyr i utmark.

FAHAUGEN_650x840.jpg

Finn-Arne Haugen har jobbet ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) siden 2003. Før det var han 7 år som plan- og miljøvernleder i kommune. Arbeidsfelt er vegetasjonskartlegging, beitebruk, fjernanalyse og geografisk situasjonsanalyse.

 

Med isbredetektiven på jobb på Svalbard

Her blir du invitert med på "reise" med isbredetektiven på feltarbeid på Svalbard. Foredraget vil inneholde generell teori om, hva geologi er, hvordan isbreer fungerer, hva klima og vær er, hvordan man kan gå tilbake i tiden, hvorfor Svalbard er ideell lokasjon for klima/isbreforskning, litt om hvordan det er å bo på Svalbard, og sist men ikke minst inneholde elementer fra feltarbeid og undersøkelse gjort på Svalbard de siste fire årene. Og du vil bli oppdatert med de nyeste resultatene fra feltarbeid sommeren 2017. Det vil være interaktive elementer hvor deltakerne blir aktivert og mulighet for diskusjon i slutten av samt underveis i foredraget.

Lis Aallart_650x488.jpg

Lis Aallart arbeider som stipendiat/forsker ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har snart fire års erfaring med feltarbeid og forskning innen glasialgeologi på Svalbard. Lis er utdannet ved NTNU og Universitetssenteret i Svalbard med studieretning mot Arktisk Geologi. Masteroppgaven besto i å kartlegge et område foran isbreen Nordenskiöldbreen innerst i Billefjorden, ca. 60 km nord for Longyearbyen.

Programleder og innleder: Helge M. Markusson, Framsenteret.

 

Programmet er tilpasset elever i videregående skoler og voksne. Men passer også for elever i ungdomsskolenes 9. og 10. trinn.

 

Blåskjell avslører forurensing 

Skjell og muslinger hjelper forskerne med å overvåke naturen i nord.Ved å studere blåskjell kan vi få vite mer om klimaendringer og forurensning.Det er dette Perrine Geraudie skal fortelle mer om når hun kommer til Nord-Troms og  Midt-Troms. Perrine arbeider med et prosjekt der hun bruker blåskjellene til å studere virkningen av diesel og andre forurensninger i havet.

Perrine 1_650x365.jpg

Perrine Geraudie er forsker ved Akvaplan-niva AS, et privat forskningsinstitutt i Framsenteret i Tromsø. Perrine arbeider med miljøgifter, og har studert virkningen av forurensninger i havet. Hun har vært spesielt interessert i å undersøke virkningen av diesel og olje på fisk og skjell. Resultatet kan brukes til å forutsi virkningen av daglig brukte kjemikalier på menneskers helse.

Programmet er tilpasset elever i grunnskolen, mellomtrinnet og yngre.

 

Forskernatt med Gratis øl!

gratis øl.jpg

Nei, vi tuller ikke. Det blir Gratis Øl på forskernatten i Tromsø! Gratis Øl teatersportlag er en improteatergruppe med base i Tromsø. Gruppa holder et høyt nivå og har blitt kåret Norgesmester i teatersport. Denne kvelden, fredag 29. september, har vi gi gitt dem frie tøyler til å tolke forskerne fra Framsenteret som har deltatt på turneen "Forskerne kommer!" i Nordland og Troms. I første akt slipper vi forskerne til, med ulike temaer og eksempler fra forskninga som foregår i Framsenterets institusjoner.

I andre akt blir det ellevill teaterimpro. Hva fikk de med seg av forskninga? Kan dette være den nye måten å formidle forskning på? 
Arrangementet passer for unge voksne.

Forskernatt, eller Researchers’ Night, arrangeres i hele Europa. Vi retter oss mot allmennheten som "edutainment"- aktiviteter, som skal øke folks kunnskap på en underholdende måte. Ordningen hører inn under Marie Curie-tiltakene i EU (Peoples programme) som har som mål å gjøre Europa attraktivt for forskere ved å fremme forskerkarrierer og forskningsmiljøer i Europa.
Arrangementet er en del av Framsenteret sitt engasjement underForskningsdagene 2017 og er støttet av Norges forskningsråd

Vi åpner dørene på Polaria klokken 18.30. Ingen forhåndsreservasjon av billetter. Først til mølla!

Aldersgrense 18 år. Barn i følge med foreldre får komme inn.

Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Vi består av 20 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Samarbeidspartnere på turneen er: Norges forskningsråd ved Forskningsdagene, Kunnskapsparken Nord, Senja Næringshage, Halti Næringshage, Museum Nord og Narviksenteret.

Kontakt

Kontaktperson/mediekontakt:

Helge M. Markusson

Tlf: 48091373

Epost: helge.markusson@framsenteret.no

 

Stikkord: