Mindre miljøgifter i Arktis

Fra Copoltoktet på Svalbard i 2009. Her ble det tatt prøver for videre analyser. Foto: Norsk Polarinstitutt.

Statusrapporten er utarbeidet av forskere fra Framsenteret. Det er grunn til å være optimistisk i forhold til forurensningsproblematikken i Arktis. Imidlertid produseres og brukes stadig nye kjemikalier. Det er derfor god grunn til å følge utviklingen av nye miljøgifter.

Hovedkildene til miljøgifter i områdene Svalbard og Jan Mayen er tettere befolkede og industrialiserte deler av verden, og miljøgiftene transporteres til Arktis via hav- og luftstrømmer. Forvaltningstiltak som forbud og utfasing fører til reduksjoner i utslipp og tilførsler. Rapporten viser at stoffer som det er innført forbud mot avtar, mens konsentrasjonene øker for stoffer uten reguleringer.

– Hvis vi dokumenterer miljøgiftenes effekter i Arktis, har det stor betydning for forhandlingene som gjøres for å få stoffene fjernet fra markedet, sier seksjonsleder Geir Wing Gabrielsen i Norsk Polarinstitutt,.

– Det vil kreve mer forskning, og politisk vilje til å følge opp vitenskapelige råd. Den nye statusrapporten viser i alle fall at det nytter.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet fra det elektroniske publikasjonsarkivet Brage, eller bestilles i trykt utgave ved henvendelse til sales@npolar.no.

Kontaktpersoner i MOSJ:

Per Arneberg 

Gunnar Sander