Krabbe på vandring

snøkrabbe.jpg

Sammenliknet med fisket etter kongekrabbe er potensialet for snøkrabbe betydelig, skriver kronikkforfatterne. Foto: Havforskinngsinstituttet. Frontfoto: Foto: Dmitrij Prozorkevitsj/Pinro

Alf Håkon Hoel Forskningsdirektør, og Jan Sundet Seniorforsker,Havforskningsinstituttet

En ny art krabber inn i Barentshavet. Snøkrabben (Chionoecetes opilio) har siden midten av 1990-tallet først etablert seg øst i Barentshavet i russisk farvann og senere i norsk farvann nord og øst i Barentshavet. Vi har observasjoner av snøkrabbe så langt nord som ved Kong Karls Land og så langt vest som Hopendjupet.

Snøkrabben finnes i Beringhavet, langs østkysten av Canada og vestkysten av Grønland. Den lever på bløtbunn og er en mer arktisk art enn kongekrabben – den trives i kalde vannmasser. Dietten består for det meste av bunndyr som små muslinger, børstemark og sjøstjerner.Snøkrabben har et siste skallskifte i forbindelse med kjønnsmodningen ved 5-7 år. Etter dette vokser den ikke mer og vil maksimalt leve i ca fem år til. Hannene blir betydelig større enn hunnene og veier opp til to kilo. Det er kun hannkrabber det fiskes på, og i områdene nevnt over er det minstemål på 95 – 100 mm skjoldbredde.

Økende bestand

Antallet snøkrabber i Barentshavet vokser. Norske og russiske forskere regner med at det nå er mellom 100 og 200 millioner hannkrabber i fangstbar størrelse der. I tillegg kommer hunnkrabber og småkrabber. Bestanden vokser langt raskere enn bestanden av kongekrabbe har gjort. Vi vet ikke sikkert hvor snøkrabben kommer fra. Det er en betydelig bestand i Tjsuktsji-havet nord for Beringstredet. Én teori er at den har spredt seg vestover langs Sibir-kysten. I så fall har den altså bokstavelig talt kommet krabbende inn i Barentshavet. Bestanden sprer seg nå raskt videre mot nord og vest. Den vokser og trenger stadig større leveområder.

Viktig ressurs

I Beringhavet mellom Russland og USA (Alaska) og utenfor østkysten av Canada er det store fiskerier etter snøkrabbe. Fangstene lå i 2012 på ca 27 tusen tonn i Beringhavet og ca 50 tusen tonn i havområdene øst for Canada. I Canada er snøkrabbe en av de viktigste eksportvarene fra fiskeriene. Snøkrabben kan bli en viktig ressurs også i Barentshavet. I løpet av det siste året har to fartøyer drevet et fiske etter snøkrabben i Smutthullet under henholdsvis norsk og spansk flagg. Flere er i ferd med å rigge seg til. Totalt ble det landet ca 130 tonn snøkrabbe i Norge i 2013 fra det ene norske fartøyet. Førstehåndsverdien var ca 55 millioner kroner.Sammenliknet med fisket etter kongekrabbe er potensialet for snøkrabbe betydelig. Mengden (biomassen) av snøkrabbe i Barentshavet er allerede flere ganger større enn mengden av kongekrabbe. Vi forventer at bestanden av snøkrabbe vil fortsette å vokse og spre seg ut over de områdene den er i dag.

Også publisert i Fiskeribladet Fiskaren

Framsenterets kronikkserie

Stikkord: