Hva skjer med lauvmakken i frostperioder?

Skader på skog forårsaka av lauvmakk, Ringvassøy i Troms, sommeren 2009. Foto: Helge M. Markusson, Polarmiljøsenteret.

Det begynte med at ordfører i Kautokeino mente at kulde var bra og at lauvmakken frøs i hjel.

– Vi har jo hatt problemer med lauvmakken de siste årene fordi vi ikke har hatt ordentlige kuldeperioder, sa Klemet Erland Hætta  til avisa Sagat da det ble målt minus 35,6  grader i begynnelsen av januar.

Her ved Polarmiljøsenteret har vi også fått spørsmål om hva som skjer med lauvmakken når det blir kaldere enn normalt. Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Polarmiljøsenteret i Tromsø arbeider forsker Jane Uhd Jepsen med et større prosjekt, Birchmoth,  som søker å gi flere svar på hvordan lauvmakken lever. Prosjektet er et samarbeid med Institutt for Biologi, Universitetet i Tromsø.

– Ja, svarer Jepsen. Lauvmakkens utbredelse kan påvirkes av kulda, nærmere bestemt ekstremt kalde vintertemperaturer. Fra laboratorieforsøk er det kjent at de overvintrende eggene dårlig tåler temperaturer under minus 35-37 grader. Er det kaldere enn det, øker dødeligheten fort, forteller Jepsen.

Lite undersøkt

– Dette er imidlertid lite undersøkt under naturlige forhold (utenfor laboratoriet). I de kaldeste innlandsområder i Norge er det likevel trolig at noen områder er ”beskyttet” mot lauvmakkangrep i år med veldig kalde vintre. Temperaturen som eggene opplever der de overvintrer på barken av bjørka kan imidlertid være en ganske annen enn den som måles på meteorologenes målestasjoner. Man kan altså ikke automatisk slutte at noen døgn med minus 40 har tatt knekken på lauvmakken, forteller Jane Uhd Jepsen.

Bildeserie: på jakt etter lauvmakken.

Du kan lese mer om lauvmakken her på Polarmiljøsenterets artikkelserie.

Artikkel om lauvmakken kan du også finne på forskning.no

Artikkel om klimaendring i nord kan du finne på nordnytt.no

 

Stikkord: