Grunnsteinen for Framsenteret byggetrinn 2 lagt ned

Grunnstein, Framsenteret, 2, nett.wide_large.jpg

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger ned grunnsteinen for Framsenterets andre byggetrinn. Fiskeriminister Per Sandberg og byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg bevitner hendelsen. Foto: Gunnar Sætra. Frontfoto: Ann Kristin Balto. 

– Norge står i en omstilling. Vi arbeider for en grønn konkurransekraft i et bærekraftig samfunn", og da er forskning  helt avgjørende. Framsenteret er en viktig del av regjeringens satsing på kunnskap og på nordområdene. Med det nye bygget får vi en enda bedre arena for tverrfaglig forskning og innovasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Framsenteret består i dag av 20 institusjoner. Den største nye leietakeren i det utvidete bygget blir Havforskningsinstituttet. Også Barentswatch kan flytte tilbake til bygget når plassen blir bedre.

Sandberg_650x488.jpg

Foto: Ann Kristin Balto.

– I Norge er det to ting som er spesielt viktige for vår økonomiske velstand: naturressurser og kunnskapen og kompetansen til å skape verdier av naturressursene våre. Når Havforskningsinstituttet får plass i Framsenteret styrker vi Norges rolle som kunnskapsleverandør på marine ressurser, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier samlokaliseringa av mange forskningsinstitusjoner kan gi mange fordeler og blant annet effektivisere samarbeidet mellom de ulike forskningsinstitusjonene som samler inn kunnskap om nordområdene.

– I tillegg kan et godt urforma bygg skape arenaer for både faglig utvikling og sosialt samhold. Det er også viktige gevinster av en slik samlokalisering, sier hun.

Framsenteret for klima og miljøforskning i nord ble etablert i 2010. Senteret kobler forskere innen klima, miljø, polarforskning og marine ressurser. Bygget FRAM I rommer rundt 250 arbeidsplasser. Det nye bygget, FRAM II, vil gi rom for nærmere 200 nye arbeidsplasser.

-Dette skal bli et moderne bygg. Det skal brukes miljøvennlige materialer, som sørger for godt inneklima og et ekstremt lavt energibehov, det vil si at det blir et såkalt passivhus, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Anne_650x866.jpg

Foto:Ann Kristin Balto.

– Jeg ser på Framsenteret som en veldig konkret nordområdesatsing fra politikernes side og Framsenteret II gir en ytterligere forsterket satsing. I dag er en gledens dag og vi får attpåtil en ytterligere forskjønnelse av denne delen av sentrum, sier senterleder Anne Husebekk.

Planlagt byggestart er satt til mars, og går alt som det skal kan bygget tas i bruk i løpet av 2018. Det er Statsbygg som er byggherre.

 

Stikkord: