Gaupe og jerv følges med GPS-sendere

Det er Norsk institutt for naturforskning som melder dette på sine nettsider.

Prosjektet finansieres av Rovviltnemnda i Troms og Finnmark, Direktoratet for naturforvaltning og Reindriftens utviklingsfond. Den overgripende målsetningen for prosjektet er å få økt kunnskap om samspillet mellom jerv og gaupe, og hvordan dette samspillet påvirker begge artenes økologi og reinnæringa.

Du kan lese hele artikkelen her.

Her kan du lese mer om hvordan forskerne, og du, kan følge villdyrene på nett.

Scandlynxprosjektets hjemmeside.

NorACIA: rapport, som blant annet tar for seg gaupas framtid.

Stikkord: